Aps svar på Rødts leserinnlegg

Det er trist hvis Rødt og Eirik Tveiten ikke erkjenner alle de gode vedtakene vi har fått til sammen på venstresiden, bare for å vinne noen «billige» retoriske argumenter i jernbanedebatten.

Av: Shakeel Rehman, gruppeleder Moss AP


Eirik Tveiten har leserbrev publisert i Dagsavisen 13.08.2019, der han skriver at styringsflertallet i Moss består av Høyre og Arbeiderpartiet. Det er å spre usannheter!

Han må ha glemt at han selv signerte en samarbeidsavtale, der Rødt er støtteparti for styringsflertallet bestående av AP, SV og MDG. At Rødt ikke ønsker å betegne seg som en del av samarbeidet på venstresiden tas til etterretning. Arbeiderpartiet er svært godt fornøyde med samarbeidet vi har hatt med SV, MDG, Rødt og at venstresiden har styrt Moss kommune siden oktober 2017.

Sammen har vi fått til mye de siste to årene vi har styrt. Blant annet har vi tatt kampen for barnefattigdom på alvor. Styringsflertallet bestående av AP, SV og MDG med støtte fra Rødt, har fremmet forslag og vedtatt at kommunen skal holde barnetrygden utenfor utmåling av sosialstønad. Det gir familier og barn som lever under fattigdomsgrensen mer å rutte med hver eneste måned. I sum utgjør dette 4.5 millioner mer til de mest utsatte familien i byen vår. I tillegg bevilget AP, SV og MDG med støtte fra Rødt en million kroner ekstra til barnefamilier som lever under tøffe kår. Denne ble utbetalt i august og desember, slik at utgifter tilknyttet skolestart og julaften kunne dekkes for de med de største behovene.

Vi, styringsflertallet bestående av AP, SV og MDG med støtte fra Rødt, har bevilget penger til drift og opprettholdelse av kontingentkassen. Det betyr at barn og unge, som ikke har råd til å betale for kontingenten, eller medlemskap i lag og foreninger, kan få dette dekket av kommunen gjennom kontingentkassen.

Vi har bare i løpet av 1.5 år i posisjon innført Oslomodellen, vedtatt at det skal serveres skolemat på alle skoler, vi har hatt prosjekt om leksefri skole på Ramberg, rekommunalisert Orkerød, kommunalisert Skoggata og avviklet fritt brukervalg, vi har bygget ny skole og kulturscene, vi har økt grunnbemanning og har prosjekt om heltidskultur, vi har dekket opp rådmanns forslag til kutt og opprettholdt rask psykisk helsehjelp, vi styrket tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse og vi har bevilget millioner av kroner til lag og foreninger med mer – ja, listen er lang.

Det er trist hvis Rødt og Eirik Tveiten ikke erkjenner alle de gode vedtakene vi har fått til sammen på venstresiden, bare for å vinne noen «billige» retoriske argumenter i jernbanedebatten.

AP, SV, MDG og Rødt har fått til mye bra sammen de siste 1.5 årene vi har styrt. Samtidig har vi vært helt enige i samarbeidet om å kunne være uenige om enkelte saker, som for eksempel jernbanesaken. MDG har ønsket en alternativ trasé og en annen plassering av stasjon, sammen med Rødt. Mens AP har stått fast ved den vedtatte traseen og plassering av stasjonen. Vi har hatt tøffe, men objektive, debatter om jernbanesaken og samtidig hatt respekt for hverandres syn og ståsted. Det har i hvert fall vært viktig for meg! Det er derfor trist når Eirik Tveiten tegner et usant bildet av sak og situasjon.

Flertallet i jernbanesaken har bestått av AP, SV, Venstre, KRF (til de snudde i Moss) og Høyre.
Rødt har i jernbanesaken samarbeidet med FrP gjennom mange år. Nå ligger Rødt an til å samarbeide med Ny Kurs, som er en blåkopi av FrP, for å få flertall.

La det være sagt: Vi er uenige om jernbanesaken, men enige som så mye annet, Eirik Tveiten. Moss trenger en samlet og sterk venstreside i nye Moss kommune. Den borgerlige siden vil privatisere og konkurranseutsette tjenester, avvikle Oslomodellen og kutte i helse og omsorgstjenester med mer. Det kan ikke vi på venstresiden tillate, i hvert fall i Moss Arbeiderparti.