Debatt

Bo hjemme lengst mulig?

I Moss må mange eldre bo hjemme i egen bolig lenger enn kanskje ønskelig. Men, er det ikke slik at vi alle ønsker å bo lengst mulig i egen bolig?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jo, gitt at den enkelte selv klarer det. Det er imidlertid et faktum at når en blir eldre, synker ens boevne. Det som tidligere var en fin og romslig bolig, blir nå for stor og tungdrevet. Derfor blir mange eldre «fanger» i egen bolig; man klarer ikke lenger nødvendig stell av hus og hage. Tanken på å forberede og gjennomføre en flytting, synes ofte uoverkommelig.

I Moss kommune er tilbudet av omsorgsboliger for eldre blant de dårligste i Østfold. For hver bolig tilpasset eldre har Moss ca. 180 innbyggere, mens Sarpsborg, Halden og Fredrikstad kan skilte med betydelig færre og Halden lavest med vel 100 innbyggere per eldrebolig. I praksis betyr dette at eldre i Moss har færre tilgjengelige eldreboliger enn de nevnte kommunene. Når Moss kommunes politiske lederskap i dag synes å ha en allergi mot private omsorgstilbud, blir resultatet at eldre i Moss MÅ bo i sin bolig lenger enn både ønskelig og kanskje forsvarlig.

Å flytte inn på et sykehjem er for mange av oss en skremmende tanke. For de som ikke lenger har tilstrekkelig boevne, kan sykehjem likevel være et godt tilbud. Å flytte inn på en institusjon innebærer imidlertid en stor overgang. For mange oppleves det som at de mister styringen over eget liv. En turnusstyrt institusjon kan for noen bidra til økt forvirring. Det er et kjent fenomen at mange endringer i løpet av kort tid kan fremskynde en demensutvikling.

Stilt ovenfor en befolkningsutvikling hvor antallet eldre øker sterkt, er det behov for et differensiert botilbud som kan gi innbyggerne flere og ulike bomuligheter. Vi er alle slik innstilt at vi har våre egne ønsker for hvordan vi vil bo. I flere kommuner har det derfor vokst frem private botilbud, lik det private Solitun i Moss som tilbyr små lettstelte leiligheter. Her kan man bo og leve sine selvstendige liv og samtidig ha rett til hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Moss trenger flere og ulike botilbud tilpasset eldre. Moss Høyre vil arbeide for å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal ha reell mulighet til å velge botilbud, privat eller offentlig, som samsvarer med deres ønsker!

Mer fra: Debatt