Debatt

Bedriftene våre trenger all hjelp de kan få

For å at næringslivet i Moss skal blomstre nå og framover, og for å sikre vekst og konkurransekraft, trenges det sårt kompetent arbeidskraft og en politikk som tilrettelegger for dette.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Våre bedrifter peker på at tilgang på kompetanse er den største barrieren som hindrer vekst, og fremtidsutsiktene i Moss avhenger av at de får rekruttert den kompetansen de etterspør. Kompetansetilgang skjer primært ved nyrekruttering, utenlandsk arbeidskraft og gjennom utvikling av egne ansatte. Og her trenger bedriftene all hjelp de kan få.

Utdanning av neste generasjon ansatte er en viktig oppgave som tar flere år. Relevant og tilstrekkelig kompetanse som vil møte arbeidslivets behov i dag og på sikt er avhengig at flest mulig ungdom kommer gjennom videregående opplæring. Å styrke elevenes motivasjon er en av de viktigste strategier for å lykkes. Og nøkkelen for å finne en løsning ligger både hos skole og hos arbeidsliv.

Samtidig vil det ikke være mulig å dekke kompetansebehovet bare ved hjelp av nyrekruttering. Det er kun ca. tre prosent av den årlige arbeidsstokken som er nyutdannede. Og det er ikke gitt at det blir lett å rekruttere arbeidskraft fra andre land. Vi må se på de som allerede er ansatt eller ledige som en del av løsningen. Her må innsatsen komme fra flere hold. Det er fire sentrale partnere; individet, utdanningsaktøren, arbeidsgiveren og staten.

Arbeidsgivere må se nytten av å videreutdanne egne ansatte. Bedriftsledere må handle modig på kort sikt, samtidig som de må vurdere implikasjoner på lengre sikt. Dette krever en organisasjon hvor læring står i fokus, og strategisk kompetanseplanlegging. Arbeidstakerne må være forberedt på et arbeidsliv med kontinuerlig læring og motivere seg for å tilpasse seg dette og skaffe seg nødvendig kompetanse. Utdanningssektoren må bedre rigges for at kompetanse kan oppdateres kontinuerlig, og myndighetene bør tilrettelegge for nettopp livslang læring for alle.

Vi trenger også en regjering som bidrar til å tette kompetansegapet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er det ikke så mye å hente. Når tilgangen på kompetent arbeidskraft er en av næringslivets største utfordringer, hjelper det ikke med en ekstra belastning for bedriftene ved å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000 kr. Ikke nok at det er vanskelig å finne kompetent arbeidskraft, det blir også dyrere å ansette dem.

Moss Høyre ønsker at næringslivet i Moss skal blomstre nå og framover. Vi trenger sårt kompetent arbeidskraft og en politikk som tilrettelegger for dette.

Mer fra: Debatt