Debatt

En verdig alderdom krever nok folk på jobb

Vi får stadig flere eldre i dette landet, og vi lever lenger. Det krever at vi i Moss kommune forbereder oss, dersom vi vil gi en verdig og god eldreomsorg også i årene som kommer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Moss kommune har vi i dag i 2588 personer over 80. Om 10 år vil vi være enda flere (i dag lever det 5238 personer mellom 70 og 80 år i kommunen).

Nylig kunne vi i Moss Avis lese om at leder av fagforbundet i Moss og Våler roper varsku om stort arbeidspress og høyt sykefravær blant de ansatte innen helse og omsorg i kommunen. Denne situasjonen gå utover kvaliteten på tjenester de eldre får. Slik kan vi ikke ha det.

En verdig og anstendig eldreomsorg betyr at vi skal være sikre på at folk får den hjelpen de trenger, enten det er i eget hjem eller på institusjon. Den viktigste hjelpen blir gitt av mennesker. Vi trenger nok folk på jobb i eldreomsorgen i Moss, og at de som jobber der trives og ønsker å fortsette.

Det har i mange år vært kjent at vi har for lite helsepersonell til å dekke dagens behov, og at vi har store utfordringer foran oss dersom vi ønsker å få flere til å jobbe i offentlig helse og omsorg. For oss i Moss SV er det derfor avgjørende at Moss kommune er en attraktiv kommune å være ansatt i. Derfor vil vi jobbe for å øke grunnbemanningen, flere heltidsstillinger og kompetansehevingstiltak slik at ansatte opplever at de kan utvikle seg videre og få den støtten de trenger. Å samarbeide med de ansattes organisasjoner ser vi på som en forutsetning, og vi vil jobbe for å utarbeide turnuser og ordninger som både gir mer effektive tjenester og bedre arbeidshverdag for de ansatte.

Moss kommune har satt ned en partssammensatt gruppe bestående av tillitsvalgte, ansatte og folkevalgte som skal jobbe mot formålet om å øke antall heltidsansatte i kommunen. Og det er oppløftende, men med en aldrende befolkning med et økende behov for hjelp og omsorg må vi rette fokuset spesielt mot helse og omsorg.

Det tar tid å endre en kultur, og hvis vi ikke tar nødvendige grep nå, risikerer vi at de med god råd kjøper seg egne omsorgstjenester. Et utarmet offentlig helsetilbud legger til rette for en enda mer todelt helsetjeneste, der konkurransen om kvalifiserte ansatte øker. De fleste som er utdannet innen helse og omsorg jobber gjerne i et offentlig helsevesen – men bare hvis det viser seg at der er det anstendige betingelser.

På stortinget har SV fremmet en rekke forslag for å styrke eldreomsorgen, der det aller viktigste kanskje er flere milliarder til kommunene slik at alle kommuner får mulighet til å velge en god eldreomsorg. Men som lokalpolitikere har vi ansvar for tilbudet her i Moss kommune. Derfor vil vi jobbe for at det er ålreit å jobbe i eldreomsorgen her hos oss. Slik at det blir godt å være gammel i Moss kommune.

Mer fra: Debatt