Debatt

Vi trenger en mer aktiv holdning mot narkotika!

En ytring i NRK fra en anonym mamma understreker hvor kort vi er kommet når det gjelder å hjelpe barn som ruser seg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Her fortalte en mamma om hvordan de opplevde å bli satt på sidelinjen av politi og barnevern mens deres barn gled inn i et økende misbruk. I all diskusjonen omkring en planlagt, men ikke vedtatt rusreform, kan man lett forledes til å tro at det går mot en legalisering av narkotika.

Riksadvokaten sendte i april i fjor ut et rundskriv hvor politiets anledning til å ransake ungdom som er mistenkt for salg av narkotika begrenses sterkt. Begrunnelsen var å hindre ransaking som ble opplevd som krenkende for ungdom som ikke hadde begått kriminalitet. Rundskrivet er et bakteppe for den handlingslammelse som synes oppstått i deler av samfunnets hjelpeapparat vis-à-vis rusmisbrukere.

Forslaget til rusreform som Solberg-regjeringen la fram, foreslo at samfunnet skulle gi tunge rusmisbrukere hjelp fra helsevesenet og ikke forfølges av politiet for å bli straffet. Dette var og er en riktig politikk. Men, vi kan ikke med åpne øyne tillate at vår ungdom går til grunne pga. at vi ikke klarer å hindre mindreårige i å bli langere av narkotika (og deretter bli rusmisbrukere).

I flere medieoppslag er det meldt om at kynisk kriminelle bruker mindreårige ungdommer til å selge narkotika, fordi politiet ikke lenger ransaker ungdom dersom det på forhånd ikke er dokumentert at de omsetter narkotika. De eldre og mer profesjonelle narkotikaselgerne utstyrer de unge med en mengde narkotika som er under de doser misbrukere nå i realiteten kan ha på seg – uten å risikere å bli straffet. Fortsatt er narkotika imidlertid – og vil forhåpentligvis fortsatt være – en «ulovlig vare».

Jeg oppfordrer nå både nasjonale og lokale myndigheter til å ta initiativ til en forbedring av rusmiddelomsorgen, slik at vi unngår det frislipp av narkotika som i realiteten er skjedd de siste par årene. La oss støtte både politiet og barnevernet lokalt i deres viktige arbeid og foreldre oppfordres til å følge bedre med på barnas aktiviteter i fritiden. Vi bør også se på lovverket som i dag hindrer barnevernet i å gi mindreårige hjelp og foreldre nødvendig bistand når unge er i ferd med å utvikle et alvorlig rusproblem. Moss Høyre vil prioritere dette arbeidet.

Mer fra: Debatt