Debatt

Hvem som styrer, betyr mye for barna våre!

Hvordan barna våre har det på skolen, om de får barnehageplass, og om de får bli med på fotballtrening, korpset eller andre fritidsaktiviteter betyr noe for barns liv. En god barndom varer hele livet, og vil derfor må vi sette barna først.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi må investere i barna våre. Altfor mange barn, også i vår kommune, opplever utenforskap. Ifølge tall fra Barne- og familiedirektoratet, så er det 16,1 % av barna i vår kommune som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, også omtalt som fattige familier. Vi vet at når man må snu og vende på krona for å få hverdagen til å gå opp, er fritid og kultur noe av det første man sparer inn på.

En investering i barna er en investering i framtida. Vi må sørge for at både fritidsaktiviteter og utstyr blir billigere i kommunen vår, slik at alle barn har mulighet til å bli med på en aktivitet utenom skoletiden. Vi i Moss SV ønsker en fritidsgaranti, som sikrer at alle barn har rett og mulighet til å være med på minst én aktivitet etter skoletid.

Da må vi jobbe sammen med de frivillige organisasjonene i kommunen vår. Vi har mange fantastiske organisasjoner i kommunen, som lager aktivitet for barn og unge og som gjør at kommunen er et godt sted å vokse opp. Organisasjonene må få bedre rammevilkår. Det å investere i frivillighet, er noe av det mest lønnsomme man kan gjøre. Ikke i kroner og øre, men i meningsfull fritid, i barndom og i gode lokalsamfunn.

Mange barn går fra å få være med på leken i barnehagen, til å måtte rusle hjem alene etter skolen, kun fordi foreldrene ikke har råd til å betale for SFO. Sånn skal det ikke være. På landsbasis har SV kjempet gjennom gratis halvdagsplass for første- og andreklassinger i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. Og vi er ikke ferdige ennå. Vi skal kjempe for at dette også skal gjelde barn i 3.- og 4. klasse.

Skolen bør være den fremste arenaen for å utjevne sosiale forskjeller og for å gi barna våre like muligheter for framtida. I dag handler skolen i altfor stor grad om å få alle elever gjennom den samme kverna, heller enn å se hvert enkelt barn sine ferdigheter og evner. En skole som kun fokuserer på resultater skaper ulikhet, og gjør noen til vinnere og andre til tapere. Moss SV vil jobbe for en inkluderende skole som ser alle barn sine behov. Da må vi sørge for å ha nok lærere med tid til å se hver enkelt.

Det spiller en rolle hvem som styrer. Også for barna våre. Vi i Moss SV er klare for å være med å styre kommunen vår. Og vi lover å jobbe beinhardt for at alle barn som vokser opp i Moss skal ha gode minner om barndommen de hadde her. Vi vil skape en mer rettferdig kommune, der ulike barn har like muligheter.

Mer fra: Debatt