Debatt

Barnehage og skole på Halmstad

Kommunestyret er gledelig enig om å bygge en ny barnehage på Halmstad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er bra for det trengs, men det kunne skjedd mye fortere om ikke styringsflertallet i Moss kommune nekter å la private bygge. Nå vil de heller bygge i kommunal regi og på skoletomta ved Halmstad skole. Det er en dårlig løsning og noe mange ikke ønsker seg.

Da den nye ungdomsskolen ble bygget på Bredsand ble det forutsatt i kommunestyret i Rygge at man ikke skulle bygge ned skoletomta på Halmstad men ha den i tilfelle det ville bli en utvidelse i framtida. Det var god og langsiktig tenking. Nå vil styringsflertallet i Moss kommune bygge barnehage der. Det vil ikke Venstre. Vi vil bygge på Gatu Park.

Det forutseende kommunestyret i Rygge regulerte barnehagetomt på Gatu Park. Der er det en privat eier, Espira, som praktisk talt er klar til å bygge en barnehage. Det vil ikke styringsflertallet i Moss. De vil heller bygge ned skoletomta med barnehage. Det er ikke en god løsning for lokalsamfunnet.

Siden styringsflertallet er så opptatt av at kommuen skal bygge, ble Venstre med på et forslag som fikk flertall: “Moss kommune går i forhandlinger med Espira med sikte på erver av eiendommen gnr/bnr 104/259 i Vårliveien på Halmstad.” Kjøper kommunen tomta kan vi velge å bygge der – på Gatu Park. Det vil Venstre. Det vil sannsynligvis ta kortere tid – selv om det nok hadde tatt enda kortere tid om Espira selv hadde fått bygge.

Nå har kommunestyret i Moss bestemt å gjøre en vurdering av Halmstads skoles fremtidige behov for areal og kapasitet – og gjennomføre en trafikkanalyse. Det kan fort vise seg at det vil være klokere å bygge barnehage på Gatu Park, slik Venstre vil.

Venstre mener det beste vil være å ta vare på skoletomta og bygge på Gatu Park. Det hadde blitt et like godt tilbud for barna om Espira hadde fått bygge den og kommet raskt igang med tilbudet. Men vi kan fortsatt velge den beste løsningen og bygge på Gatu Park om kommunen kjøper tomta der.

Mer fra: Debatt