Debatt

Gratulerer Kambo

Det er en veldig god nyhet for alle som jobber eller har barn på skolene på Nøkkeland og folk som bor og jobber langs høyspentlinja fra Tigerplassen til Kambo. Nå blir høyspentlinja lagt ned - og jeg er veldig glad over at Venstre bidro til det.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Da det ble bestemt at Nøkkeland skole skulle bygges var det flere av oss som tok initiativ til å få fjernet høyspenten. Det ble det heldigvis et stort flertall for i kommunestyret. Kommunelegen kom den gang med et råd om å stenge deler av skolegården og noen rom på skolen etter et føre-var-prinsipp, noe kommunestyret fulgte. Senere mente (den nye) kommunelegen at det ikke lenger var nødvendig, men flertallet (unntatt Ap) holdt på vedtaket om delvis stenging inntil høyspenten var fjernet.

Dessverre er det andre som nå får høyspentlinja nærmere seg. De som bor i området Patterød og toppen av Mosseporten. Venstre mente at man burde valgt en trase for høyspenten som gikk lenger øst – utenom boligområder, samt at den ble lagt i bakken gjennom Mosseporten. Det fikk vi ikke flertallet med på. Samtidig er høyspenten nå lenger unna boliger enn den var før, selv om det er andre som nå vil ha den i sitt nærområde og samtidig har fått ødelagt deler av naturen langs traseen.

For området der høyspenten gikk er dette veldig gode nyheter. Folk som har følt uro – og noen har sågar flyttet fra området – kan nå føle seg trygge. Samtidig kan området hvor høyspenten gikk, delvis utvikles til bolig eller næring. Det gjelder hele strekningen fra Tigerplassen til Kambo. Det var planer om å blant annet bygge rimelige boliger i området nær Tigerplassen – boliger for nyetablerere som eks. Dessverre er dette visstnok kansellert nå, men det er fortsatt mulighet til å ta slikt opp igjen.

Samtidig åpner flytting av høyspenten for å kunne bygge ny svømmehall ved Nøkkeland skole. Det var en del av de opprinnelige planene, men som måtte vente fordi høyspenten sto i veien. Spørsmålet ble tatt opp i fellesnemnda for nye Moss kommune. Fellesnemnda var et felles politisk styringsorgan for å fatte vedtak angående bygging av den nye kommunen.

I Fellesnemnda ble følgende vedtak fattet i 2018: “Fellesnemnda tar saken om svømmehallstruktur for nye Moss kommune til orientering. Fellesnemnda vedtar eventuell oppstart av prosjektet når skisseprosjektet er vedtatt, oppstart av Nøkkeland utsettes.” Derfor er tiden nå inne for å igjen vurdere bygging av svømmehall på Nøkkeland. Flertallet i kommunestyret, inkludert Venstre, vedtok i årets siste møte følgende: “Vi ber om en sak til kommunestyret om fremtidig svømmehall på Nøkkeland.” Da er vi i gang.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt