Debatt

Det er pinlig, Ine Eriksen Søreide

Det må være lov å ha andre meninger i samfunnet enn den etablerte oppfatningen om at europeerne vil løse norske utfordringer bedre enn våre egne velgere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Det er utrolig pinlig, og det er utrolig skremmende å høre på…, …og det er helt absurd å høre [meningsmotstandere] som ikke har forstått hva [det] dreier seg om.»

Slik ordlegger en ansvarlig politiker og tidligere forsvarsminister på Debatten med Solvang når hun skal prøve å understreke egne meninger.

Politikeren er ingen ringere enn Ine Eriksen Søreide.

Saken omhandlet en FFI-rapport som “fiktivt” hadde fremstilt EØS-motstandere som en trussel mot det norske samfunn. Forskningen hadde lagt til grunn ulike scenarioer hvor det verste scenarioet var en «total omveltning av det norske samfunn». Det ville skje om EØS-motstanderne fikk stor nok oppslutning, ble det hevdet.

I programmet ble EØS-motstandere i stor grad stemplet som konspiratoriske, pinlige og skremmende.

Hva er det som skjer? Det politiske debattklimaet har hardnet kraftig til de senere årene. Noen vil hevde at politikken har blitt mer og mer polarisert. Spenningene og ytringene har tilspisset seg og jeg som EØS-motstander får kommentarer som «At du tør».

Slik vil ikke jeg ha det – og jeg håper at heller ikke du vil ha det slik. Det må være lov å ha andre meninger i samfunnet enn den etablerte oppfatningen om at europeerne vil løse norske utfordringer bedre enn våre egne velgere.

Det er skapt en oppfatning av at dess mer sentralisering av myndighet (beslutninger), dess bedre, rimeligere og mer effektive beslutninger får vi. Ja, det er mulig beslutningene blir mer effektive og rimeligere, men at de blir bedre er nok øye som ser. Og det er her hele utfordringen ligger.

Hva er de beste beslutninger?

Hvem vet bedre enn andre og hvem er i stand til å fatte de beste beslutninger på vegne av oss alle?

Derfor stiller EØS-motstandere spørsmålet om hvorfor europeere er bedre til å fatte beslutninger om forhold som angår oss i Norge enn vi som bor her?

Og hvorfor respekterer ikke våre politikere at det norske folk sa nei til EF i 72 og nei til EU i 1994?

Hvorfor innførte våre politikere en EØS-avtale som for alle praktiske formål er et EU medlemskap (ref EØS-rett UiO 2013), men uten norsk medbestemmelsesrett?

Hvorfor kaller de EØS-avtalen for en handelsavtale når EØS-avtalen i virkeligheten er en politisk union (ref EØS-rett UiO 2013)?

Og hvorfor er det minimal vilje til å debattere hva EØS-avtalen betyr for Norge vedrørende selvråderett, demokrati og folkestyre?

Det har vi i NOREXIT tenkt å gjøre noe med. Vi tar ikke stilling til et EU-medlemskap eller ikke – det har det norske folk gitt sitt klare svar på gjennom to folkeavstemninger. Men NOREXIT (NXT) mener det er en forutsetning for et demokrati at folket styrer seg selv. Våre politikere må lytte til de som velger dem og ikke tro at folket ikke vet sitt eget beste og derfor må ta noen upopulære beslutninger på vegne av dem.

Da får vi noen politikere som vet bedre enn andre, da får vi politikere som ikke respekterer andres meninger, og da får vi politikere som stempler meningsmotstandere som konspiratoriske, pinlige og skremmende. Har vi da lengre et velfungerende demokrati?

Bli derfor med på folkemøtet den 7. desember kl. 18.30–20.30 på kommunetorget i Moss, Dronningensgate 15, hvor dere får høre og kan stille spørsmål om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og hva den betyr for vår selvråderett, demokrati og vårt folkestyre.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt