Debatt

Barnevern må være for barns beste

Et godt og trygt barnevern burde være viktigere enn ideologi.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyre er bekymret for konsekvensene av regjeringens ideologiske kamp mot private aktører i barnevernet. Det kan virker som om regjeringen Støre ikke helt har tenkt gjennom virkningen av egen politikk. I årene fremover vil presset på velferdstjenestene i kommunene bare øke, da blir det viktigere å ta alle gode krefter i bruk for å få bidra til det beste for innbyggerne.

Det finnes mange eksempler på hvor viktig samarbeidet mellom det offentlige og de private er, og at de lykkes med å skalere opp og tilpasse tilbudet slik at vi får tjenestene vi trenger. I 2003 kom barnehageforliket på plass, som sikret alle barn en barnehageplass. Da mente selv SV at det viktigste var at alle barn hadde en god og trygg barnehageplass, ikke hvem som eide den. Det samme så vi i 1991, da fylkene og kommunene manglet kapasitet og kompetanse til å gi et godt nok barnevernstilbud. Brundtland-regjeringen mente i motsetning til Støre-regjeringen at det var viktigere at sårbare barn i barnevernet fikk et godt og tilpasset tilbud, og åpnet for at private aktører kunne bidra med bedre kapasitet og mer mangfold i barnevernstilbudet.

Økning i andelen private aktører som leverer velferdstjenester har aldri vært et politisk mål, men det har vært et viktig svar på hvordan vi sikrer flere tilgang på gode velferdstjenester.

Regjeringens politikk vil ødelegge tilbudet til de mest sårbare barna

Vi vet at de mest sårbare barnas individuelle behov endres raskt, at de ofte har sammensatte utfordringer og trenger ulike type tjenester for å få den hjelpen de trenger. I Norge er det primært de private aktørene i barnevernet som har kunnskapen og fleksibiliteten til å håndtere de mest sårbare barna. Om regjeringen mener alvor med å fjerne tilbudet de private gir, finnes det ingen offentlige aktører i dag som har kapasitet og kompetansen til å ta over.

Private aktører har i tillegg avdelinger i store deler av landet, også i distriktene. Om vi fjerner private aktørene risikerer vi at barn må reise lenger unna hjemstedet, familie og venner for å få hjelpen de trenger. Dermed bli det sårbare barn som får kjenne konsekvensene av regjeringens symbolpolitikk.

Må handle om kvalitet og innhold

Høyres mål vil alltid være å bygge et bedre barnevern for barna. Det kan godt være at et forbud mot private aktører innenfor velferdstjenestene ser fint ut på et skrivebord i Oslo, men slik ser ikke virkeligheten ut. Heller enn å utrede hvordan vi kan fjerne private aktører fra barneværet stiller vi spørsmål ved hvorfor ikke regjeringen utreder hvordan barnevernet kan bli bedre. Hvordan vi kan sikre at sårbare barn ikke flyttes mellom institusjoner og hvordan vi kan sørge for at barnevernsbarn både kan få en trygg institusjonsplass og riktig behandling. Det er pinlig at Arbeiderpartiet er mer opptatt av hvem som eier tilbudet, enn om barna får tilbudet de trenger.

Derfor vil Høyre være med å støtte opp om tiltak som skal gjøre barnevernet bedre, men skal vi lykkes med å gi best mulig tilbud til barn og unge må vi legge ideologi til side, og fokusere på hvordan vi kan ta vare på de svakeste i samfunnet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt