Debatt

Sjefen for Luftforsvaret bør ikke flyttes fra Rygge

Avisoppslaget om at regjeringen har bestemt at sjefen for Luftforsvaret med en liten stab skal flytte fra Rygge til Bodø slo ned som en bombe i det lokale politiske miljøet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter en kort tenkepause ble reaksjonene fort preget av partipolitikk. Ettersom det var statsministeren personlig som annonserte flyttingen har ordføreren i Moss forståelse for avgjørelsen mens ordføreren i Råde syntes det er forkastelig.

Lokalisering av Luftforsvarets ledelse med stab har vært behandlet av Stortinget fire ganger siden starten på 2000 tallet. På grunn av de høye kostnadene som beløp seg til ca. 500 mil kroner og uten at det ville gi tilsvarende operativ effekt, vedtok Stortinget i 2016 å «videreføre Generalinspektøren i Luftforsvaret med staber på Rygge».

Å flytte en mindre del av staben som nå er annonsert, gir ingen mening og en må regne med at på sikt planlegger regjeringen å flytte hele staben.

Bodø er ikke lenger et tyngdepunkt for det norske kampflyvåpenet. Derimot vil Rygge sammen med Evenes og Ørland være hovedbasene for våre kampfly. En flytting til Bodø kan kun sees på som distriktspolitikk og vil heller svekke enn å styrke Forsvaret. Dette har vi ikke bruk for nå.

Gjeldene langtidsplan for forsvarssektoren er langt fra fullfinansiert og det er avdekket flere alvorlige mangler i sektoren. Å bruke store summer på en flytteoperasjon vil forsterke manglene ytterligere. I en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon faller en slik avgjørelse på sin egen urimelighet.

Med en slik uforsvarlig beslutning er det svært forbausende at ordføreren i Moss har forståelse for beslutningen. I tillegg ser det heller ikke ut til at ordføreren forstår verdien av den unike operative og høyteknologiske kompetanse på Rygge flystasjon.

Sammen med den industrielle etableringen på Rygge i regi av Kongsberggruppen har disse miljøene et potensial for et betydelig kunnskapsmessig kraftsentrum og fyrtårn som et unikum for Mosseregionen. Dette burde gi gode muligheter for etablering av varierte kompetanseinstitusjoner og muligheter for varige arbeidsplasser. I vår regionen kan dette tiltrekke seg nåværende og fremtidige generasjoner.

I stedet å ha forståelse for en tvilsom avgjørelse sentralt, bør det politiske lederskapet i Moss heller være drivkraften i å videreutvikle og tilrettelegge for dette miljøet slik at det ikke taper krefter gjennom ufornuftige omstillinger.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad

Mer fra: Debatt