Debatt

Rask hjelp nær der man bor - viktig for den mentale folkehelsen

I 30 år har Verdensdagen for psykisk helse fremmet bevissthet rundt psykisk helse verden over. Likevel ser vi at tematikken er mer aktuell enn noen gang. Dessverre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den psykiske folkehelsa er på en nedadgående kurve, og det er ensomhet og utenforskap som utfordrer den mest. Altfor mange oppgir i undersøkelser at de er mye plaget av ensomhet, og andelen ungdom som føler seg ensomme øker for hvert år som går. Spesielt vondt synes jeg det er å lese at hver fjerde ungdom ikke føler at de har noen å snakke med når livet blir vanskelig. I tillegg er utenforskapet enda større for sårbare og marginaliserte grupper.

Jeg bekymrer meg over økningen i psykiske plager i befolkningen. Derfor er jeg glad for at regjeringen har bestemt seg for å prioritere nettopp psykisk helse. Det er viktig at vi finner gode og konkrete tiltak som kan fremme og styrke den psykiske helsen i befolkningen. Et slikt tiltak mener jeg er å styrke kommunenes psykiske lavterskeltilbud. Det vil gjøre at flere av de som har behov for oppfølging vil få hjelp og støtte raskt. Det skal være mulig å få hjelp uten diagnose eller henvisning, uavhengig av hvor du bor eller størrelsen på lommeboken din.

Regjeringen viser tydelig at de prioriterer psykisk helse og rus i sitt forslag til statsbudsjett. Her forsterkes innsatsen på området med 300 millioner kroner. I forslaget er bevilgningene primært rettet mot barn og unge, og pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske helse- og rusproblemer. Det foreslås totalt 150 millioner kroner til styrking og utvikling av nye tiltak på psykisk helse- og rusfeltet, samt 150 millioner til sykehusene som skal styrke døgnbehandlingen.

Dette viser en start på retningen regjeringen vil gå. En start som vil bli fulgt opp videre igjennom opptrappingsplanen for psykisk helse som legges fram neste år. I denne planen vil brede, forebyggende tiltak og lavterskeltilbud i kommunene få særlig oppmerksomhet. Samtidig som hovedvekten ligger på det kommunale, skal det sikres økt kapasitet på spesialhelsetjenesten. Særlig innen psykisk helsevern for barn og unge. Hjelpen må bli mer tilgjengelig og nærmere folk.

Psykisk helse er et viktig og evigaktuelt tema, som jeg er glad for at regjeringen velger å prioritere. At kommunale lavterskeltilbud vil bli av hovedsatsingene i regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, synes jeg er et godt og viktig grep. Rask og tilgjengelig hjelp nær der man bor kan være livsendrende for den enkelte, og vil bidra til å løfte den psykiske folkehelsa opp og fram.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt