Debatt

Med rett prioritet og politisk smidighet kan ny kanalbru stå ferdig alt i 2025

Nylig kunne vi lese at Moss Høyre mente det var fullt mulig å få på plass en ny kanalbru før 2028 om de rette grepene tas. Dette synspunktet støttes fullt ut – og brua vil kunne være ferdig lenge før det, trolig alt mot slutten av 2025, om man bare setter i gang.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det ville vært en kjærkommen «julegave» til Moss by, og Jeløyas befolkning og næringsliv især.

For å få til dette må fokus være å bytte ut nåværende bru med en ny firefelts bru – men med bedre forhold for syklende og gående. Om man tar utgangspunkt i at den nye brua stort sett blir lik dagens bru, bør brua kunne prosjekteres og bygges i parallell med utarbeidelse av ny reguleringsplan – og dermed vil man kunne spare mye tid.

For å komme i gang bør posisjonen i Viken og Moss snarest mulig iverksette et forprosjekt med målsetting om å klargjøre teknisk løsning, både for fundamentering, brudesign, og midlertidig veiforbindelse. Et slikt prosjekt vil også kunne bidra til å redusere prosjektrisiko og bidra til at selve gjennomføringen blir mest mulig smidig uten store overraskelser. Når alt er klart kan selve produksjons- og utskiftningsjobben settes ut på anbud, enten som en totalentreprise, samspillskontrakt for prosjektering etterfulgt av anbud på selve byggingen, eller som flere delprosjekter.

Uten å gå for mye i detalj anbefales at man kun ser på en enkel stålbru (ikke klaffebru!) tilrettelagt for fire kjørefelt, med påhengte gang- og sykkelfelt på begge sider. Parallelt med opprettelse av nye brufundamenter vil de nye brumodulene kunne prefabrikkeres før de fraktes sjøveien på lektere til Moss. De to påhengte modulene for gang- og sykkelfelt kan bygges i kompositt og heises på plass når hovedbrua er montert. Dette gjør at brua blir lettere, raskere å montere, mindre vedlikeholdskrevende, samt at gang- og sykkelveien blir bedre atskilt fra biltrafikken enn på dagens bru.

Så om man virkelig vil – dette er mulig å få til.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt