Debatt

«Det er de eldre sin tur nå!»

Vi synes utredning av eldrebo allerede har tatt sin tid. Bunner det i beslutningsvegring fordi man vet at dette krever store økonomiske løft i kommuneøkonomien?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Karine Westerveld og Bjørn Boge, pårørendeaksjonen for en verdig alderdom Moss

Er Moss rigget for økende antall eldre? Vi hevder nei! I Moss Avis sin reportasje 13.6. viser statistikken hvordan antall personer over 80+ øker tydelig over alle deler av kommunen vår, både fram til år 2027 og 2035. Enhetsleder for samfunnsutvikling i Moss kommune Vibeke Rosenlund sier i samme oppslag at vi også må møte befolkningsveksten i de eldre generasjonene. Det gir jo håp og retning. Og det trengs!

For allerede i dag bor hjemmeboende demente alene på overtid her i Moss, gjerne med en utslitt pårørende. Og fortvilte pårørende voksne barn, som bærer på stresset over at den aldrende forelderen der hjemme som fortsatt ikke får plass til å bo et sted med heldøgnstilsyn. Dette er en skjult nød som ofte ikke synes så godt utad. Men tar seg til uttrykk av sterkt forringet livskvalitet, sykemeldinger og kanskje en tidligere død eller sykehjemsplass for utslitte pårørende ektefeller? Hvis de folkevalgte og kommuneadministrasjonen enige i at vi ikke kan ha det slik er mye gjort!

Vi har tro på at gode eldrebo-konsepter er en viktig del av løsningen for å rigge Moss inn i fremtiden.

Befolkningen i Moss er eldre enn gjennomsnittet i Norge, og har derfor en høyere andel med demens (demenskartet.no). Fra år 2020 til 2030 viser demenskartet at Moss vil gå fra 1023 personer med demens til 1411. Det betyr 388 flere personer med demens. Nye Grindvold med sine 48 plasser er en begynnelse, men hva blir neste prosjekt?

31.8.2021 ble det vedtatt i utvalget for Helse og Mestring en bevilgning på 2 millioner til utredning av fremtidig behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Moss kommune. Når får vi resultatene på denne? Det finnes jo allerede en hel del utredninger. Ved å lese f.eks. boligsosial plan for Moss og Rygge 2017–2022 finner vi jo bl.a. et eget avsnitt om boligbehov for eldre og demente. Vi synes utredning av eldrebo allerede har tatt sin tid. Bunner det i beslutningsvegring fordi man vet at dette krever store økonomiske løft i kommuneøkonomien?

Grunnen til at vi stresser dette punktet ekstra nå er det knappe flertallet i formannskapet som nylig stemte for et forprosjekt på åtte millioner kroner angående kombinert kulturhus og bibliotek. Saken skal nå opp i kommunestyret. Vi begynner å bli bekymret for at nye, store byggeprosjekter i kommunens eie på andre områder kan gå på bekostning av behovet innen nettopp omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Hvis det er så viktig å eie eget bygg til bibliotek og kulturskole, så må kommunen faktisk ha råd til å investere.

Vi har ikke hørt forsikringer fra forkjemperne til nytt bibliotek og kulturskolebygg i sentrum om at det nok til våre mange økende eldre også da. For dere mener vel ikke at frivilligheten, pårørende og velferdsteknologien kan ordne opp alene? Å tro at eldrebølgen med bl.a. økende demens løser seg «av seg selv» er strutsepolitikk av ypperste klasse. Å bo hjemme så lenge som mulig, med litt tilpasninger, holder ikke lenger for personer med demens som har utviklet seg. Og for andre eldre med komplekse sykdommer. Lettstelte leiligheter for 55+ kommer i hopetall i denne byen. Men det er de øverste trinnene i omsorgstrappa vi bekymrer oss for.

Vi har tro på at gode eldrebo-konsepter er en viktig del av løsningen for å rigge Moss inn i fremtiden. Og vi tror det finnes mange kreative løsninger hvor folk selv kan være med å finansiere deler av det hele. Men vi trenger en fremoverlent kommune som kan være med å trekke i trådene, sammen med utbyggere og innbyggere. Og så må ikke kommunen bruke opp det de har på kistebunnen nå – og hindre handlingsrommet for å investere for våre mange eldste.

La oss vente med en avgjørelse om å eventuelt bygge nytt kulturhus til eldrebo-utredningen er ferdig. Da vet vi mer om det er nok til alt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt