Debatt

Privat alternativ eller offentlig monopol?

I et ferskt leserinnlegg går de røde «som vanlig» hardt ut mot Høyres ønske om private valgmuligheter i helsesektoren.

Høyre aksepterer ikke at innbyggerne med hjelpebehov skal rammes av en potensielt dårlig organisering og politikernes ideologiske allergi mot å bruke private tjenester.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fra den røde siden er det nesten utelukkende offentlig monopol som gjelder – «koste hva det koste vil». En rekke re-kommunaliseringer i senere tid har verken dokumentert bedre tjenester, mer effektivitet eller lavere kostnader. Men, dette spiller ingen rolle for det røde flertallet i Moss. Private helsetilbud er uønsket.

Det hevdes at private tilbud «ville skapt … et konkurransedrivende marked». Nettopp, såpass har de i alle fall skjønt! Konkurranse fremmer nemlig effektivitet, produktutvikling og kostnadsbevissthet – i motsetning til en monopolvirksomhet, enten den er offentlig eller privat. Hvem ønsker seg tilbake til Televerkets tid, for dem som er gamle nok til å huske det? Skal vi også bare tillate én produsent av elbiler eller mobiltelefoner – og forby alle andre? Den som tror at monopol er det beste for kunder og brukere er nok allerede håpløst akterutseilt.

Det hevdes at Høyre er det private initiativets fremste forsvarer. Ja, takk for rosende ord! Hvor snevre skylapper må man ha for å nekte å innse at det svært ofte er det private initiativ som bringer samfunnet fremover med bedre tjenester, produkter og lavere priser? Kom gjerne med eksempler på at det er det offentlige som går i bresjen for dette – jeg venter i spenning!

I striden om mulige private tilbud er det faktisk en eneste gruppe Høyre vil forsvare – og det er brukerne! Kommunen plikter å gi lovede tjenester – og selvsagt skal vi ha et offentlig apparat som fungerer og kan levere dette. Men de få gangene det svikter, er det da den enkelte pasient eller kommunen som bør ta ulempen med dette? Høyre er ikke i tvil: Gi innbyggerne det de har krav på enten tjenesten leveres av offentlige eller private. De røde aksepterer at brukere og pasienter må vente. Det gjør ikke Høyre. At det ikke finnes noe stort apparat i dag som kan tilby slike nødløsninger er sikkert riktig. Ved å forby dem «på forhånd» er man i alle fall sikret at tilbudet vil være mangelfullt. For Høyre er det uaktuelt å forby noen å levere slike tjenester. Tillater man de svært få prosentene som ikke får kommunal hjelp å benytte private vil erfaringsmessig tilbudet øke. At nesten alle får lovede, kommunale tjenester er flott – og en selvfølge. Men for dem som unntaksvis ikke får dem er ventetiden lang og sikkert ubehagelig. Det kan løses – men de røde vil ikke.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

Mer fra: Debatt