Debatt

Vi kan løse klimakrisa!

På mandag la FNs klimapanel frem enda en ny rapport. Denne handler om hvordan vi kan løse klimakrisa. Det er en konstruktiv og etterlengtet rapport. Den peker på de konkrete løsningene!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den forteller at det fortsatt er håp for å skape en bærekraftig verden der fremtidige generasjoner kan vokse opp i trygghet og velstand. Forutsetningen er at politikere og innbyggere tar handling nå. Heldigvis vet vi hvilke tiltak som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og her i Moss kommune. Noe kan vi bestemme selv lokalt, og mye trenger vi nasjonale lovendringer for å «få lov til». Kunsten er å «stå i det» ved alle korsveier, og velge klima- og miljøhensyn først, også når det går på bekostning av økonomi, arbeidsplasser, bilister osv. Det er krevende, men heldigvis innser stadig fler at det må til. Som FNs generalsekretær påpeker i sin tale ved fremleggelsen av rapporten at de som nå øker produksjonen av fossil energi for «radikale». Norge er altså av FN regnet som radikale.

Innen bare to år må veksten i utslippene snus til raske reduksjoner i tillegg til fangst og lagring, altså med negative utslipp. Investeringer i lavkarbonsamfunnet må mangedobles. Her har heldigvis Norge mye å bidra med. Et bra sted å starte er omprioritere bruken av de 150 mrd. kronene som Norge årlig investerer i oljeindustrien. Tiden er inne for å bruke våre penger og kloke hoder på utvikling av nye energikilder, ikke mer olje.

Noen mener slike store omstillinger er urealistisk. Derimot har pandemien og krigen i Ukraina vist at Norge og resten av verden har evnen til å ta store steg når det virkelig gjelder. Og nå gjelder det som aldri før å omstille oss til et lavutslippsamfunn. Vi har pengene og hodene vi trenger. Det eneste som mangler er politisk vilje. Når alle trekker i samme retning skjer de viktige endringene fort!

Det finnes store muligheter for utslippsreduksjon her hos oss i Moss på kommunalt nivå, innenfor bl.a. jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk, og ikke minst innkjøp. Kommunen vår kan for eksempel bidra i klimadugnaden ved å sikre at bruken av personbil i hverdagen reduseres vesentlig gjennom å gjøre det lett, logisk og billigst å reise med buss, egne bein eller sykkel. Videre kan vi lagre mye karbon, og ta vare på biologisk mangfold samtidig, gjennom naturvennlig skogbruk, klimavennlig dyrking av matjorda, bruk av biobrensel fra eget areal, binding av biokull hos Movar osv. Vi i MDG håper dessuten å få gjennomslag for å gi tilskudd til varmepumper og solcelleanlegg for å både få ned energibruk og strømkostnader. For å nevne noe.

Vi kan også alle hjelpe hverandre med å se hvilke av våre egne personlige valg i hverdagen som er av betydning i kampen for en bærekraftig jordklode. De fleste av hos kan redusere forbruket vårt, reparere mer, spise litt mindre kjøtt, velge utslippsfri transport og kreve handling fra politikerne våre. Individuelle tiltak må være støttet av større endringer på systemnivået. Likevel har hver og en av oss stor påvirkningskraft når vi står sammen for en bedre fremtid.

Klimakrisen er en utfordring som vi er i stand til å møte, og rapporten som kom på mandag viser oss hvordan. Til nå har Norge gått museskritt i klimapolitikken. Nå er det store sprang som gjelder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt