Debatt

Både Viken og Østfold har livets rett

Det er lett å snakke om å oppløse et fylke, men i praksis er det langt fra sikkert at det er praktisk mulig å gjennomføre.

Det er lett å rive ned navneskilt og sette opp nye, men skiltene og navnet er bare fasaden.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Resultatet av den varslede oppløsning av Viken kan bli at Moss og de andre Østfold-kommunene vil oppleve langt flere bakdeler enn fordeler. Når politikere fra rødgrønne partier – og FRP – varsler at Viken skal oppløses, så sier de ikke noe om hvordan det skal gjøres i praksis – sannsynligvis fordi de innerst inne vet at det neppe er mulig å gjennomføre i praksis. Ettersom Viken nå styres av et rødgrønt flertall, så er det nok mange rødgrønne som egentlig ikke ønsker å avlive Viken fylke.

En oppløsning av Viken vil innebære avvikling av en organisasjon som berører 11.000 ansatte. Gamle organisasjoner er nedlagt, og menneskene er flyttet på. Avdelinger er nedlagt og nye er opprettet. og ansatte er omplassert. Medarbeidere er overført fra Statens vegvesen til fylkene. Ansatte har sluttet og funnet stillinger utenfor fylkene.

Tunge omstillingsprosesser er gjennomført i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og mange ansatte har fått endrede stillinger. Det er ikke mulig å bare si opp tusener av ansatte i fylkene og si at de fått tilbake de tidligere jobbene, selv om rødgrønne politikere i fjorårets valgkamp “solgte valgflesk” om det kan gjøres med et pennestrøk.

Både Østfold og Buskerud overførte kraftaksjer til kommunene før etableringen av Viken. Disse inntektene får verken “nye Østfold” eller “nye Buskerud” tilbake ved en oppsplitting av Viken.

I intervju med Moss Avis 17. desember er Vikens fylkesrådsleder (AP) og mossing Siv Henriette Jacobsen ikke særlig optimist med tanke på den økonomiske situasjonen til “Nye Østfold”: “Østfold vil ha et økende underskudd i perioden, og vil ikke ha råd til å opprettholde nivået på driftsutgiftene og finansiere planlagte investeringer de neste ti årene. Østfold vil ha et årlig underskudd på 50 millioner, som gradvis vil øke til 175 millioner til slutten av tiårsperioden. Dette skyldes en svakere befolkningsutvikling enn resten av landet, samt økte investeringskostnader. Nye Østfold vil neppe ha råd til de investeringene som er planlagt gjennomført i dag”, uttalte Jacobsen. Og videre – “Det får de konsekvensene at oppgaven til politikere i nye Østfold blir å kutte i budsjettet hver høst, og at planlagte investeringer må utsettes”, sa Siv Henriette Jacobsen til Moss Avis. Regjeringen har varslet at de vil dekke kostnader i forbindelse med oppløsning av fylker, men de har ikke sagt noe om at staten vil dekke mer kostnader til nye fylkers drift.

Fylkene har ansvaret for de videregående skolene, og de har etablert organisasjoner, skolestrukturer og helhetlige planer for å sikre skoler med kompetente lærere som bidrar til at færrest mulig faller ut av videregående opplæring. Med større fylker bedres muligheten til yrkesfagopplæring, og sterkere opplæringskontorer i fylkene kan bidra til flere læreplasser.

Fylkene, deriblant Viken, har overtatt ansvar for fylkesveier fra Statens vegvesen. Det er langt fra sikkert at Østfold er i stand til å forvalte sin del av det ansvaret Viken overtok, samtidig som Statens vegvesen ikke kan ta tilbake dette ansvaret.

Med årlige og økende driftsunderskudd er det ikke sikkert at “Nye Østfold” vil bli en attraktiv arbeidsplass. I mange bransjer er det underskudd på arbeidskraft, og da blir det konkurranse om engasjerte medarbeidere og kloke hoder. Det er langt fra sikkert at “Nye Østfold” klarer å få og holde på de medarbeidere som trengs. Med dårlig økonomi er det mindre muligheter til å sikre gode videregående skoler, og ivareta ungdommens interesser. Vedlikehold av fylkesveier koster penger. Med driftsunderskudd blir det mindre penger tilgjengelig, og dårligere fylkesveier blir et sannsynlig resultat. Disse problemstillingen har de rødgrønne – og FRP – som ønsker å begå “fylkesdrap” vært tause om så langt.

“Alle” vet hva fylkeskommunen er, men de fleste av oss er sjelden eller aldri i direkte kontakt med fylkeskommunen. Når var du sist innom fylkeskommunens lokaler?

Ettersom de færreste av oss er i direkte kontakt med fylket, så er det viktigste for oss som innbyggere at vi har et fylke som har sterke fagmiljøer og stordriftsfordeler. Med etableringen av Viken har fagmiljøer blitt styrket og stordriftsfordeler oppnås. De siste to årene har vi lært at mye arbeid kan gjøres like bra fra et hjemmekontor, og da er det ikke så viktig hvor de ansatte i fylkesadministrasjonen har sine kontorer.

Det er lett å rive ned navneskilt og sette opp nye, men skiltene og navnet er bare fasaden. Østfold er mye mer enn bare et navn! Samtidig som Viken er etablert, så lever både Østfold, Akershus og Buskerud videre i beste velgående.

Viken fylke er, og skal være, en administrativ enhet. Innbyggerne i Viken har ikke blitt “Vikinger” eller “Weekendinger”, men vi som bor i Østfold er fortsatt Østfoldinger. Både Østfold, Akershus og Buskerud er kulturelle regioner som fortsatt er levedyktige på hver sine måter. Bevisstheten rundt Østfold som kulturregion og landsdel har blitt styrket, og mange av innbyggerne er mer bevisst og stolte av å være Østfoldinger etter at Viken ble etablert. Østfolds historie og tradisjoner er uendret. La oss heller ha fokus på å utnytte det beste fra begge: Viken er en god administrativ enhet, samtidig som Østfold er vår kulturelle tilhørighet. Selv om Viken består kan merkevaren Østfold videreutvikles, og at vår regions særegne natur, attraktive destinasjoner, historie og tradisjoner ivaretas på best mulig måte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt