Debatt

Til innbyggerne i Moss. Fra Fylkesrådet i Viken.

Det er ikke alle julegaver som er ønsket.

Det rødgrønne fylkesrådet i Viken sørger for at det er stor risiko for at hele prosjektet med ny kanalbro rotes til.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når årets julegaver er ferdig pakket opp, så er det mye som tyder på at en av «årets verstinger» blant julegaver er «gaven» fra fylkesrådet i Viken til innbyggerne i Moss: Tidligere denne måneden la det rødgrønne fylkesrådet i Viken fram sin anbefaling om å oppløse Viken fylke. Anbefalingen er sendt til fylkestinget som må fatte endelig vedtak i saken innen 8. mars 2022. Denne «gaven» kunne Moss og kommunens innbyggere vært vel foruten.

I intervju med Moss Avis 17. desember er Vikens fylkesrådsleder (AP) og mossing Siv Henriette Jacobsen ikke særlig optimist med tanke på den økonomiske situasjonen til “Nye Østfold”:

“Østfold vil ha et økende underskudd i perioden, og vil ikke ha råd til å opprettholde nivået på driftsutgiftene og finansiere planlagte investeringer de neste ti årene. Østfold vil ha et årlig underskudd på 50 millioner, som gradvis vil øke til 175 millioner til slutten av tiårsperioden. Dette skyldes en svakere befolkningsutvikling enn resten av landet, samt økte investeringskostnader. Nye Østfold vil neppe ha råd til de investeringene som er planlagt gjennomført i dag”, uttalte Jacobsen. Og videre – “Det får de konsekvensene at oppgaven til politikere i nye Østfold blir å kutte i budsjettet hver høst, og at planlagte investeringer må utsettes”, sa Siv Henriette Jacobsen til Moss Avis.

Viken fylke er eier av Kanalbroen i Moss. Viken fylke er innforstått med at kanalbroen, som ble bygget i 1957, lever på overtid og er moden for utskifting. Dersom det fattes vedtak om oppløsing av Viken, så kan man ikke regne med at Viken fylkeskommune vil jobbe aktivt med planer som skal gjennomføres etter at Viken har opphørt, og som ikke skal betales av Viken.

Ved en deling av Viken vil eierskapet til Kanalbroen bli overført til «Nye Østfold» fylke. Om «Nye Østfold» kommer til å ha økonomisk evne til å sikre en ny kanalbro fremtrer som høyst usikkert hvis man legger Siv Henriette Jacobsens vurdering av et nytt fylkes økonomi til grunn.

Det er heller ikke sikkert at det som blir det politiske flertallet i «Nye Østfold» er har vilje på å prioritere Kanalbroen, Det er mange store prosjekter syd og øst i fylket som det også er stort press på å få gjennomført.

Uten at trafikkflyten over Kanalen bedres, så er det vanskelig å løse opp i trafikkutfordringene i Moss. Når Viken fylke nå hadde begynt å jobbe med saken, så sørger det rødgrønne fylkesrådet i Viken for at det er stor risiko for at hele prosjektet med ny kanalbro rotes til. Det er fylkestinget i Viken som har siste ord i saken, og også fylkestinget har et rødgrønt flertall.

For å unngå at Moss får «årets verste julegave» fra Viken fylke, så har både Hanne Tollerud og Moss Arbeiderparti, Moss Senterparti samt Moss SV en stor jobb å gjøre med å påvirke sine partifeller i Vikens fylkesting i tiden fram til fylkestinget fatter endelig avgjørelse 8. mars 2022. Det politiske flertallet i Moss, under ordfører Hanne Tolleruds ledelse, må være åpne overfor kommunens innbyggere om hva de mener om oppløsning av Viken, og hva de tenker om hvordan ny kanalbro skal sikres innen fastsatt tid dersom Viken blir oppløst. Når det gjelder fylkesrådsleder og mossing Siv Henriette Jacobsen, så bør hun gi åpent til kjenne om hun stemte for eller mot oppløsning av Viken da fylkesrådet fattet sin beslutning. For Moss er det nok klart best at Viken får bestå som fylke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt