Debatt

Oppløs Viken!

La det ikke være noen tvil. Moss – Rygge Senterparti vil stemme for at Viken oppløses i årets første formannskap.

Dersom fylkespolitikerne får det som de vil, vil Viken bli oppløst fra og med 1. januar 2024.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Styringsmodellen vår med tre folkevalgte demokratiske nivåer, kommunestyrer, fylkesting og storting har ført til at Norge er i toppen av de mange demokratiske barometre i verden. Landets styringsmodell er basert på at modellen er tuftet på folkelig medbestemmelse. Vårt folk får lov til å være aktive. Det er ikke mange andre land som kan vise til større allmenn delaktighet og å få lov til å påvirke de mange viktige sakene i samfunnet. I meningsmålingen for Østfold er det 73 % som vil løse opp Viken. 67 % i Viken. Talenes tale er klare. De fleste av de 1,2 mill. mennesker som bor i Viken ønsker å reservere til Østfold, Akershus og Buskerud.

Vi vil fjerne den store uoversiktlige enheten Viken som etter folkets mening gir et avstandsforhold til både de som skal bestemme eller bestemmer. Senterpartiets politikk er å jobbe fra grasrota og opp, jobbe for nærdemokratiet for å styrke nærheten til folket og kvaliteten det er å ha kjennskap til hele fylket om det er helse, skole eller velferdssystemer.

Mange lurer på verdien av å løse opp Viken etter alt som er gjort til nå. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har styrt Viken med tanke på oppløsning. Nye IT-systemer både for organisasjon og videregående skole er noe som må jobbes med hele tiden. Den digitale verden står ikke stille. Nye løsninger trengte vi i den videregående skole. Arbeidet er utviklet og benyttes videre i Østfold, Buskerud og Akershus. Det samme gjelder det sømløse kollektivsamarbeidet for buss, bil, tog og vei. Kommunehusene er i bruk den dag i dag. De ansatte som tilhører Østfold, jobber fortsatt i det gamle bygget med jevnlig digitale – og fysiske møter.

Prislappen på en topptung administrasjon er høy. Avstanden gir en kostnad i reise- og oppholdskostnad på grunn av avstanden. Betalingen for heltidspolitikerne, for politisk og administrasjon for å kunne opprettholde enheten Viken, er et system som er et dyrere alternativ enn å drive tre små enheter hvor distriktene blir bedre representert fremfor sentraliseringsfylket Viken.

Allerede etter ti uker med Arbeider- og Senterpartiet har Moss kommune fått tilført 18 ekstra mill. for å styrke viktig arbeid blant annet for barn, unge og psykisk helse. Økte bevilgninger er noe dagens regjering vil fortsette å gjøre. Senterpartiet vil styrke kommuneøkonomien siden det er kommunen som kjenner til hvor skoen trykker. Avgjørelsene og fordeling skal skje i nærheten av der folk er.

Prisen for oppløsning av Viken, er prisen for å rette opp i tvang. La det derfor ikke være noen tvil; Moss – Rygge Senterparti vil følge og stemme for anbefalingen fra fylkesrådet i Viken om å løse opp Viken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt