Debatt

Moss kommunestyre – for et seriøst arbeidsliv!

På møtet i Moss kommunestyre den 2. november, viste et samlet kommunestyre gjennom flere saker at det mener alvor i kampen for et seriøst arbeidsliv, mot sosial dumping og at kommunen vil bidra til å gjennomføre en storrengjøring i det lokale arbeidslivet for å sikre faste og hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Kommunestyret står nå foran behandlingen av nytt kommunebudsjett for 2022. En samlet gjennomgang over hvordan det forholder seg med riktig fagkompetanse og faste og hele stillinger innen Moss kommunes egne virksomheter, særlig innen helse- og omsorgstjenesten, bør løftes fram og bli en del av dette arbeidet.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ved vedtaket i sak «114/21 om seriøsitetskrav i arbeidslivet – HMS reg», satt kommunestyret punktum for et mangeårig arbeid med å sikre at ved alle byggeoppdrag i regi av Moss kommune, skal de atten framforhandlede seriøsitetskrav til partene i byggebransjen legges til grunn. Det vil si at for alle bygge- og anleggskontrakter i regi av Moss kommune vil det stilles konkrete krav til pliktig medlemskap i leverandørregisteret, krav om faglærte håndverkere, krav til bruk av lærlinger, rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Internkontroll ved sikkerhet – helse og arbeidsmiljø, krav til lønns- og arbeidsvilkår, bruk av underleverandører (herunder innleid arbeidskraft), krav om betaling til bank, mislighold av kontraktsforpliktelser, revisjon, krav om bruk av fast ansatte, krav vedrørende bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, krav om dokumentert yrkesskadeforsikring, krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling, utvidet skatteattest, oppfyllelse av skatte og avgiftsforpliktelser – konsekvenser ved mislighold og konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen.

Kommunestyret vedtok også at Moss kommune skal det benytte HMSreg (Helse, miljø og sikkerhets-registreringskort), som skal bæres synlig på arbeidsplassen. Dette vil gi Moss kommune som byggherre en løpende oversikt over leverandører og mannskap tilknyttet det enkelte bygge- og anleggsarbeidet.

Samtidig vedtok kommunestyret «(sak 117/21) Etableringstjenesten i Viken». En tjeneste som blant annet skal bidra til at alle kommunene i Viken fylke sikres en regionalisert og harmonisert modell for etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler. Til vedtaket om å knytte kommunen til denne tjenesten, la Moss kommunestyre enstemmig til et tillegg: «Moss kommune forventer at etableringstjenesten bidrar til at det gjennomføres et samarbeid mellom partene for å sikre faste og hele stillinger med norske lønns- og arbeidsforhold.»

Kommunestyret behandlet også (sak 124/21) Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021 -2024.

Planen skal sikre og bidra til en samordning av ressursene og skal medvirke til at kommunene i Mosse regionen (Moss, Vestby, Råde og Våler) tydeliggjør et forsterket fokus på en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet, og med Mossegionens næringsutvikling (MNU) som operativt verktøy. Også i denne saken understreket og vedtok et enstemmig kommunestyre at «Moss kommunestyre forventet at det gjennomføres et samarbeid mellom partene for å sikre faste og hele stillinger med norske lønns- og arbeidsforhold.»

Moss kommune har også ved tidligere vedtak satt som en forutsetning for å innvilge skjenkebevilling at det skal foreligge en dokumentasjon på oppfylt krav til minstelønn

Det er derfor godt hold i påstanden om at et samlet Moss kommunestyre ved disse tre vedtakene den 2.11., sørget for at Moss kommune rykket opp i elitedivisjonen i kampen mot sosial dumping og for et rettferdig arbeidsliv.

Kommunestyret står nå foran behandlingen av nytt kommunebudsjett for 2022. En samlet gjennomgang over hvordan det forholder seg med riktig fagkompetanse og faste og hele stillinger innen Moss kommunes egne virksomheter, særlig innen helse- og omsorgstjenesten, bør løftes fram og bli en del av dette arbeidet.

Den nye AP/SP-regjeringen har gjort arbeidet med en «storreingjøring i norsk arbeidsliv til sin jobb nr. én», og regjeringen har «satt av midler i statsbudsjettet for å gjennomføre lokale tiltak for å redusere deltidsarbeid». Moss kommunen bør benytte seg av dette tilbudet og bli en lærebedrift, med en storskala satsing på «Fagbrev på jobb». En storsatsing som skal utvikle flere fagarbeider og flere hele stillinger, og styrke kvaliteten på tilbudet for brukerne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt