Debatt

Valget er viktig for elevene

Høyre går til valg på å sikre elevene retten til å selv velge hvilken videregående skole de skal begynne på.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå startet skolene nylig opp igjen etter ferien, og dessverre har vi sett flere eksempler på elever som ikke har kommet inn på den skolen de ønsket, selv etter voldsom innsats på ungdomsskolen.

Årsaken er at flertallet i fylkeskommunen, med Arbeiderpartiet i spissen, har innført et prinsipp der de styrer hvilken skole elevene skal gå på. Alle som starter i første klasse er mer eller mindre nødt til å gå på den nærmeste skolen, der tilbudet finnes. De får ikke velge fritt.

De fleste vil nok uansett velge den nærmeste skolen, men for de som har et ønske om noe annet, mener Høyre det er feil å frata de muligheten. Kanskje har man blitt mobbet på ungdomsskolen, havnet i en dårlig vennegruppe eller har andre grunner til å ønske å gå på en annen skole. Det burde vi som folkevalgte legge til rette for. For noen kan nemlig det å komme seg litt vekk være forskjellen på en ny start, eller en fortsatt vond hverdag.

Vi er vant med at Arbeiderpartiet mener de vet bedre enn de det gjelder, når det kommer til den enkeltes frihet til å kunne bestemme over egen hverdag. Ironisk nok er valgfriheten som finnes med venstresidens løsninger kun valget mellom de private friskolene eller det offentlige systemet. Heldigvis har vi flere gode friskoler i Østfold, men elevenes valgfrihet bør ikke være avhengig av foreldrenes lommebok. Uansett skal ingen trenge å gå utenfor det offentlige systemet.

For Høyre er det naturlig at ungdommen selv skal kunne påvirke hvor de vil søke. Ikke at noen politikere vet best hva som passer for dem ut fra foreldrenes boligadresse.

Det er burde være en selvfølge at du får ta avgjørelser for egen fremtid – ikke at fylkespolitikerne gjør det. Det må også gjelde når avgjørelsen dreier seg om hvilken videregående skole du kan gå på.

Vinner Høyre valget, kan vi love at elevenes bostedsadresse ikke skal være avgjørende for hvor de kan søke seg til på videregående skole.

Mer fra: Debatt