Debatt

Er tiden inne for en ny EU-debatt?

Gunnar Listerud skriver i en kronikk i Moss Avis 21. juli at det er på tide med en ny EU-debatt. Han viser til EUs miljøplan som, etter Listeruds oppfatning, har en aktiv og fremtidsrettet klimapolitikk som ligger foran hva de fleste politikere i Norge tenker om miljøtiltak.

Randi Braathe (fra toppen), Anders Thorheim og Tor Petter Ekroll, alle Senterpartiet, skriver at EØS-avtalen er uhensiktsmessig.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I neste åndedrag tar han fram problemet med EØS-avtalen, som – helt riktig – gir Norge en minimal innflytelse på beslutningsprosessene i EU. Han skriver: «I de fora som bestemmer EUs politikk, har Norge dessverre verken stemme- eller talerett. I EU-systemet sitter Norge på gangen når viktig politikk skal utformes».

Dette er helt i tråd med det Senterpartiet har hevdet i alle år. Men ifølge Listeruds kronikk, er denne propagandaen feilaktig og avleggs når den kommer fra Senterpartiet. Slik vi forstår kronikken, er faktisk Listerud og Senterpartiet helt enig om at EØS-avtalen er uhensiktsmessig.

EØS-avtalen er demokratisk utfordrende. Konsekvensen av at Norge sitter på gangen, er at politikere i Norge ikke har innvirkning på den politikken som utarbeides av EU innenfor EØS sitt virkeområde. Dette virkeområde omfatter cirka 70 prosent av all vår nasjonal lovgivning. Enkelte jurister hevder at andelen er betydelig høyere. Når vi går til valg i september, vil faktisk en stemme til et parti som er tilhenger av EØS overlate over 70 prosent av beslutningene til det europeiske folk.

Mye av partiprogrammene til partier som er tilhenger av EØS, faller derfor til fordel for EUs politikk. For eksempel nytter det ikke å ønske en endring av bemanningsbyråene dersom EØS og EUs bestemmelser sier noe annet og som dermed skaper ulike vilkår mellom medlemslandene. Vi vil hevde at man holder velgerne for narr i en slik situasjon. Vårt folkedemokrati og vår innflytelse på vår nasjonale politikk marginaliseres med EØS.

Så kommer spørsmålet om Norge bør gå inn i EU eller ikke. Denne diskusjonen kjenner vi godt til i Norge. Og det er helt legitimt å ønske en ny EU-debatt velkommen. Og det er helt legitimt å fremme både fordeler og ulemper med et EU-medlemskap. Men inntil videre har folkedemokratiet Norge stemt imot EU i to folkeavstemninger. Som et demokratisk land, bør vi respektere folkets ønske om å ikke ta fra dem over 70 prosent av selvråderetten/stemmeretten ved å inngå en avtale med den samme union som folket så tydelig har motsatt seg.

Men der er faktisk Listerud og Senterpartiet enig. Med EØS-avtalen sitter Norge på gangen.

Mer fra: Debatt