Debatt

Oslofjorden må fortsatt kunne brukes

Jeg ser at MDG-representanter rundt Oslofjorden er opptatt av fjordens tilstand. Der er MDG og Høyre enige. Men når MDG i Dagbladet sier at medisinen innebærer å begrense tilgangen til fjorden så stopper enigheten. Vi mener at vern og tilgjengelighet må la seg kombinere.

Moss Havn. Oslofjorden. Bastøferja. Ferje. Bastøferjene. Flyfoto. Drone.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslofjorden skal være ren, rik på liv og tilgjengelig for alle. Regjeringen la denne våren frem en helhetlig tiltaksplan for å gjøre miljøtilstanden i Oslofjorden bedre.

Det er ingen tvil om at miljøet i Oslofjorden er truet. Vi trenger derfor felles innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer for å nå målet om en ren og rik Oslofjord. Etableringen av et Oslofjordråd blir viktig for å sikre at de foreslåtte tiltakene blir gjennomført.

1,6 millioner mennesker bor rundt Oslofjorden. Tiltakene vil gjøre fjorden mer attraktiv og verdifull for de fastboende, tilreisende og ikke minst for miljøtilstanden i fjorden.

Nå i juni har regjeringen opprettet to nye verneområder i Fredrikstad kommune. Området som nå er vernet henger sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark i sørøst. Færder nasjonalpark ligger like i nærheten på vestsiden av fjorden. Samlet er mer enn 20 prosent av Oslofjorden nå vernet.

Vernet er positivt for det aktive friluftslivet i området. Nye inngrep som kan skade naturen, som blant annet installasjoner på havbunnen, deponering av masse, mudring og bruk av bunntrål, er eksempler på aktiviteter som blir forbudt.

I tillegg til dette er det verdt å trekke frem at regjeringen har bevilget en million kroner til Oslofjorden friluftsråd. De gjør en viktig jobb for fjorden, regionen og oss som ferdes på sjøen.

Friluftsliv er sentralt i og langs Oslofjorden, og Høyre vil at folk skal bruke naturen, samtidig som vi tar vare på den. MDG har nå gått til kamp mot båten. Dette vil ødelegge for friluftslivet i og på Oslofjorden. Om MDG får viljen sin er det slutt på å kunne sette opp brygger og bøyer, og å kunne ankre opp båten i bukter og på holmer. Dette er nok et forslag fra MDG som vil gjøre det vanskeligere for folk flest. Skal vi klare å gjenoppbygge livet i Oslofjorden så må det skje i en kombinasjon av vern, tilgjengeliggjøring og bruk.