Debatt

Kommunale tyver er bedre vernet enn private tyver

Er man ikke pliktig å gi politiet opplysninger som kan bidra til å oppklare forbrytelser?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I siste møte i utvalg for Helse og mestring i Moss gjennomgikk vi forholdet med tyverier fra brukere av institusjonsplasser og omsorgsboliger her i byen. Dette vil vel de fleste kalle noe av det simpleste man kan oppleve. På direkte spørsmål svarte kommunaldirektøren at en ansatt som er skyldig i tyveri i utgangspunktet skal miste jobben. De færreste er nok uenig i det.

Så leser vi i Moss Avis at et slikt tilfelle med kjent gjerningsperson er henlagt fordi kommunen ikke/vil kan oppgi navnet på den skyldige til politiet? Dette visstnok i henhold til Forvaltningsloven. For de fleste fremstår vel dette som (u)rimelig absurd. Hva hvis det ikke «bare» var et tyveri, men en alvorlig voldsforbrytelse? Skal da forbryteren beskyttes av lovverket og gå fri – selv om gjerningspersonen er kjent? Er man ikke pliktig å gi politiet opplysninger som kan bidra til å oppklare forbrytelser? Jeg tror fler enn meg stusser over en slik situasjon – som umulig kan ha vært hensikten da man vedtok lovverket.

Denne saken er for øvrig nok et godt eksempel på fordelen med underleverandører som ikke er kommunale. Hadde dette tyveriet skjedd hos en privat tjenestetilbyder, kunne kommunen bare gitt beskjed om at vedkommende arbeidstaker ikke lenger har tillit fra Moss kommune, og at tjenestetilbyderen umiddelbart må finne en annen til å utføre tjenesten. Hva som så skjer med den ansatte som stjal blir en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og den store hovedregel er at arbeidsforholdet kan bringes til opphør.