Debatt

Motbakke for Moss MDG

LEDER: De sentrale politikerne i MDG har sørget for at førstekandidat Benedicte Lund fra Moss starter valgkampen i motbakke. Ved å legge ut en lang liste med veiprosjekter i Norge som skal skrotes eller nedskaleres, får lokale MDGere en formidabel oppgave med å forsvare det politiske utspillet fra de sentrale lederne.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kritikken kommer fra flere hold, og mange som i dag sympatiserer med MDGs miljøpolitikk vil få vanskeligheter med å forsvare en nedskalering av riksvei 19. For trafikkproblemene er blant de sakene som skaper størst vanskeligheter for innbyggerne i hverdagen. Benedicte Lund er en sterk politiker som utmerket godt greier å argumentere og forsvare MDGs politikk; også de delene av sentrale utspill som hun kanskje ikke er spesielt glad for. Men når ambisjonene er å kapre en stortingsplass ved høstens valg, er det en fordel å kunne velge de viktigste kampsakene selv. Og hvis Moss MDG hadde fått velge, er det sannsynlig at nedskalering av riksvei 19 ikke hadde vært prioritert høyest.

Moss MDG er en del av flertallet i Moss bystyre, der er det samstemmighet om å få løst de trafikale problemene gjennom byen. Riksvei 19 er i dag en flaskehals, og det er viktig at et samlet kommunestyre sørger for å legge press på Samferdselsdepartementet, slik at Moss får en tunnelløsning fra ferjeleiet til E6. Alternativene fra statsråd Knut Arild Hareide (KrF) er ikke akseptable. De legger ikke opp til en full tunnelløsning, noe som innebærer en ny rasering av mange boliger og næringsbygg.

Når MDG fremmer et forslag om nedskalering av riksvei 19 fra en firefelts til en tofelts vei, så er partiet ikke med på å løse trafikkproblemene. De løser heller ikke miljøproblemene knyttet til biltrafikken. I Norge øker antall elbiler kraftig. Det jobbes også iherdig med å finne løsninger med elektrisk drevne lastebiler og vogntog. ASKO er langt framme på dette området, og det er ikke lenge til før det kommer elektriske ferjer. Alt dette er med på å redusere CO₂-utslippene.

Men det betyr ikke at trafikkmengden på veiene blir mindre. Heller ikke på ferjesambandet mellom Moss og Horten. En tofelts vei fra ferjeleiet i Moss og ut til E6 vil derfor bidra til at det fortsatt blir bilkøer. Siden det vil ta noen år før bensin- og dieseldrevne biler blir borte, er det sannsynlig at det blir mer CO₂-utslipp når bilene kjører i kø på smale veier.

Noen Mossepolitikere mener at MDG setter hele RV19-løsningen i spill ved sitt utspill. Andre er redde for at MDG skal få så stor innflytelse etter valget ved at de kan presse en eventuell rødgrønn regjering til å godta skrotingen og nedskaleringen av veiplaner som ligger inne i Nasjonal Transportplan. Dette er nok å overdrive MDGs innflytelse. Men MDG-utspillet kan være en lissepasning til Samferdselsdepartementet, som ønsker en billigst mulig løsning for bygging av riksvei 19 gjennom Moss.

En tofelts vei fra ferjeleiet i Moss og ut til E6 vil derfor bidra til at det fortsatt blir bilkøer.

—