Debatt

Mange har meninger om bonden

Hvert år er det jordbruksforhandlinger i Norge der jordbruket kommer med sine krav og staten med sitt tilbud. Vi ser mange kommentarer på sosiale medier og kommentarer under artikler der det går fra hyllest til bonden til at de blir skjelt ut for subsidiene.

Støtter Senterpartiet Høyre og bøndene, eller Ap og SV?
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er det et bondeopprør der grasrota sier nok er nok. Er tilbudet fra staten i år så dårlig at det skulle føre til brudd? At statens tilbud har vært halvparten av det bøndene ber om er mer regel enn unntak. I 2013 under den rødgrønne regjeringen var statens tilbud 1 milliard mens kravet var rett under 2 milliarder. Ikke ulikt det som bruddet nå førte til. Den gangen ble det sett på som en viktig barriere var brutt siden bonden fikk 12 000,- mer enn andre grupper og totalrammen ble litt under 1,3 milliarder. Noe som fort kunne vært tilbud nummer 2 til bøndene fra staten i år dersom de hadde tatt en runde rundt forhandlingsbordet.

Bondeopprøret er i år et grasrotopprør som derfor gjorde det nesten umulig å ikke gå til brudd. Det er unge bønder, eller fremtidige bønder, som nå går på barrikadene for å kjempe for sitt yrke. Stolthet har alle bøndene jeg snakker med, og det er bra. De leverer verdens kanskje reneste mat, som smaker helt fantastisk. Det er en grunn til at norske kokker vinner priser, siden de har de beste råvarene som fisk, kjøtt, grønnsaker, bær, frukt og melk. Dette kommer ikke av seg selv.

I Råde er bøndene viktig. Det er derfor vi sier at i Visjon Råde 2037 skal Råde være kjent som Østfolds matfat. Råde kommune har hatt et tett og nært samarbeid med bønder og Bondelaget i mange år. Det har ført til Råde Parkfestival, Råde Gårdsfestival, mat torv under Sommertoget, 17. mai-kortesje i fjor, og mange andre samarbeid.

Norsk landbruk er med å sikre spredt bosetting i hele landet. Noe som også er viktig for turismen. Hadde det ikke vært for bonden så hadde de idylliske plassene vært grodd igjen slik det er i Sverige. Så derfor er det viktig med både store og små bruk i hele landet vårt.

Nå er det Stortinget som skal avgjøre årets landbruksoppgjør. Bonden er viktig for selvforsyning av trygg norsk mat og drikke. Hvis det kommer en pandemi som gjør at vi ikke får mat fra andre land sliter vi, derfor er det viktig med en viss selvforsyningsgrad. Årets jordbruksoppgjør er slik jeg ser det fra ordførerstolen viktig for nyrekruttering, og ikke minst at bønder vil fortsette. Her er det ingen politiske partier som kan slå seg på brystet å si de er bedre enn andre. Som ordfører og bondevenn mener jeg at Stortinget må ta bøndene på alvor. I tillegg bør det settes ned en kommisjon eller tilsvarende som skal se på beregningsgrunnlaget.