Debatt

Bør vi ha samme overgangsregler som for eksempel Fredrikstad?

I kommunestyret den 23. mars ble kommuneplanens arealdel vedtatt. I den forbindelse fremmet jeg forslag om overgangsregler tilsvarende det Fredrikstad har vedtatt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Slik jeg og flere ser det, er det saker som er under behandling som bør få en avslutning etter det regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet.

I møtet opplyste administrasjonen om at de var i tvil om det var anledning til å ha overgangsregler. Forslaget ble derfor nedstemt av et flertall. Men ordføreren lovet å avklare dette til neste møte. Ordføreren holdt ord, og i forkant av møtet nå i mai ble svaret fra administrasjonen sendt oss.

Administrasjonen fraråder generell overgangsbestemmelse, og mener at dette burde vært tatt inn i forslaget som var ute på høring (et alternativ kunne jo vært at det var med i det opprinnelige forslaget fra administrasjonen).

Jeg anmodet ordføreren om å ta mitt forslag opp til votering nå i mai-møtet. Konklusjonen ble at hun drøfter dette nærmere med gruppelederne, og så får vi tilbakemelding til møtet i juni.

Slik planen med gjeldende vedtak behandles, slår det urimelig ut for mange.

Et eksempel er en familie i Larkollen. Her var det to grener av familien som søkte om fradeling av hyttetomter (det var det anledning til i gjeldende arealplan i gamle Rygge kommune). Den ene saken ble ferdigstilt omtrent samtidig som ny arealplan ble vedtatt. Den andre ble stanset administrativt på grunn av tvil om blant annet en veirett i forbindelse med eiendomsoverdragelse tilbake til femtitallet. Begge startet før arealdelen ble lagt ut på høring, det et brukt mange penger på konsulenter, arkitekter og forberedelser i saksbehandlingen.

Forslaget lyder:

«Søknader om tillatelser til tilbaketrekning plan og bygningsloven innsendt før arealplanen er vedtatt, skal behandles i henhold til de planer som gjaldt på søknadstidspunktet. Forslag til reguleringsplaner skal behandles i henhold til planer som gjaldt på tidspunktet for første vedtak om utlegging til offentlig ettersyn.»

Jeg vet ikke hvor mange dette forslaget berører, men for meg virker det helt urimelig å gi et vedtak tilbakevirkende kraft. Håpet er nå at ordfører og gruppeledere kan gi signal om at vi i Moss kan leve med de samme overgangsreglene som Fredrikstad.