Debatt

Høyres kunnskapsplan for Østfold-elevene

Mange elever vil få et læringssjokk når pandemien er over, med kunnskapshull som kan vokse seg større. Nå er det viktigere enn noen gang å tidlig fange opp elever som ligger på etterskudd. Østfold-kommunene må sørge for å lage en plan for hvordan hjelpe elever som har falt bakpå i fagene.

Høyre skal gjøre alt vi kan for å tette elevenes kunnskapshull de neste årene og hindre frafall, skriver Ingjerd Schou (innfelt) og Tage Pettersen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen har i flere runder under pandemien bevilget ekstra penger til kommunene. Nylig kom beskjeden om at regjeringen bevilger ytterligere 250 millioner kroner for å ta igjen tapt undervisning.

Det er vi glade for. Det er viktig at elever som sliter med å fullføre videregående skole får ekstra oppfølging. Men til syvende og sist er det kommunene som har en plikt til å følge opp. Pengene må prioriteres riktig. Kommunene må lage en plan for å tette elevenes kunnskapshull, og vi i Høyre har mange gode forslag til hvordan dette kan gjøres.

Under pandemien har mange elever hatt lengre perioder med digital undervisning, og mange har gått glipp av viktig undervisning i klasserommet med venner og lærere.

Vi er takknemlige for at lærere og ansatte i norsk skole har snudd seg rundt og gjort en fantastisk innsats. Flere elever forteller at digital undervisning har fungert godt og at de har fått jobbe mer selvstendig. Samtidig er det store forskjeller mellom skoler og kommuner.

Vi er urolige for de langsiktige konsekvensene av pandemien. Koordineringsgruppen som vurderer tilbudet til sårbare barn og unge skriver at «det er grunn til å anta at mange elever opplever et dårligere utbytte av opplæringen». Koronakommisjonen varsler også at hjemmeskole kan gi mindre motivasjon og dårligere vilkår for læring.

Høyre skal gjøre alt vi kan for å tette elevenes kunnskapshull de neste årene og hindre frafall. Fra før vet vi at hvert år går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Vi er bekymret for at koronaen har forverret dette. Flere av de yngste elevene som var i ferd med å knekke lese- og regnekoden, har opplevd veldig ulik undervisning, og ikke har fått vært så mye med venner og lærerne sine. Det er grunn til å tro at mange elever har lært mindre enn det de ellers ville gjort.

Fallende motivasjon og økt fravær er den største bekymringen. Derfor er det viktig at alle skoler tar dette på største alvor.

I 2020 og for våren 2021 er det bevilget 330 millioner kroner for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon. Det er også bevilget 150 millioner for å støtte digital hjemmeundervisning, og 500 millioner kroner som kommunene skal bruke til sommerskole i 2021 for elever i grunnskolen.

Fylkene og kommunene må som skoleeiere følge opp og bruke de ekstra pengene på best mulig måte. Høyres oppfordring til dere er å kartlegge elevenes lese- og regneferdigheter, og gi elever som henger etter intensiv opplæring i lesing og regning.

Mer fra: Debatt