Debatt

FrP støtter familiene i Kurefjordveien

Vi er helt klare på at det er familien som best vet hvilken skole som passer for barnet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ole Martin Johansen
Kommunestyrerepresentant, Moss FrP


Kommunestyrerepresentant for Rødt i Moss, Ann May Noomi Martinsen, har i Dagsavisen Moss Dagblad skrevet et leserinnlegg der hun går sterkt ut mot retorikken jeg har brukt i debatten om hvorvidt en gruppe foreldre som bor på i Kurefjordveien i Rygge kan velge at barna starter på sin nærskole i Larkollen.

Først er det viktig å påpeke at Fremskrittspartiet støtter foreldrene fullt ut, og vi mener at kommunestyret bør sørge for at foreldrene kan velge å skrive inn barna sine på Larkollen. Vi har derfor tatt til orde for at foreldrenes ønske skal vektlegges når administrasjonen skal bestemme om de skal innvilge skolebyttesøknader. I denne saken er det hevet over enhver tvil at foreldrene bør få det som de vil, spesielt da Larkollen skole faktisk er den nærmeste skolen for disse barna.

Noomi Marthinsen retter mye kritikk mot måten jeg har uttalt meg på i saken. Jeg synes det er synd at representanten fra Rødt virker å være mer opptatt av hvordan jeg snakker på, enn å faktisk få til en løsning for foreldrene. Det viktigste for FrP i denne saken, og det viktigste for foreldrene og barna, er uten tvil at kommunen nå snur seg rundt og sørger for at barna kan starte på Larkollen skole.

Vi er helt klare på at det er familien som best vet hvilken skole som passer for barnet og vi mener at denne saken illustrerer et problem i seg selv. Det er foreldrene som vet best hvilken skole som passer sine barn, og derfor bør de få lov til å søke seg til den skolen som passer best for nettopp de. I motsetning til partiene i posisjon så ønsker vi i å legge inn en føring til administrasjonen om at dersom foreldrene og barna ønsker det, da må de få lov til å bytte skole om det er kapasitet. Politikerne og kommuneadministrasjonen er til for å gjøre livet lettere for innbyggerne våre, ikke vanskeligere, og derfor burde det være en selvfølge at foreldrene selv kan bestemme skole for sine barn dersom det er mulig.

Rygge og Moss har tidligere hatt svært ulik praksis når det gjelder fritt skolevalg. Grunnen er at de to kommunene har hatt to motstridende definisjoner av barneloven. Barneloven forteller oss blant annet at barnets beste alltid skal legges til grunn. Flertallet av politikerne og administrasjonen i Rygge har lenge ment at barnets beste har vært at man går på nærskolen sin. Moss har hatt motsatt tilnærming og sagt at barnets beste er at familien selv kan bestemme hvilken skole som passer best for barnet. I Moss har man derfor i praksis hatt fritt skolevalg, under forutsetning av at skolen har hatt plass. Det virker på enkelte politikere sin reaksjon på vårt utspill om fritt skolevalg som at det blir «fritt vilt» og ingen kommer til å komme inn på nærskolen sin. Det er helt feil, og det har ikke vært et problem i Moss tidligere. Gamle Moss godkjente skolebytter over en lav sko, noe som nettopp har gitt foreldrene valgfrihet. Noomi Martinsen bør derfor holde seg for god til skremselspropaganda om FrPs politikk.

Når vil FrP ta initiativ til at saken om skolekretsgrenser og føringer for søknader om skolebytte kommer opp i kommunestyret på nytt. Vi ønsker at barnas og foreldrenes ønsker skal vektlegges mer enn i dag, men vi vil også at skolekretsgrensene i gamle Rygge skal endres, slik at det er den faktiske nærskolen man automatisk blir skrevet inn på. Det vil gjøre at foreldrene i Larkollen får sine ønsker oppfylt. Politikerne er til for innbyggerne, ikke omvendt.

Mer fra: Debatt