Debatt

Regjeringen og vårt lokaldemokrati

Derfor valgte ikke ordføreren i Moss å skrive under på brevet til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, der ni ordførere krever en beklagelse etter utplasseringen av ulveparet i Østfold.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hanne Tollerud
Ordfører

Tor Petter Ekroll
Varaordfører

Viser til avisartikkel i Moss Avis 15. januar 2021 der ordførere i Østfold har signert et brev til Rotevatn hvor de reagerer kraftig på prosessene rundt flytting av ulver.

De fleste ordførere i Østfold har vært med på reaksjonen, men ordføreren i Moss valgte ikke å skrive under. Begrunnelsen er at selve saken er svært betent - spesielt og i særdeleshet for Moss Kommune, der vi har en posisjon bestående av seks partier. Det var av betydning å ikke øke et allerede høyt konfliktnivå innenfor ulvesaken.

Det må imidlertid være helt klart at hverken ordfører eller varaordfører støtter opp om de sentrale prosessene, som med slik tydelighet har unngått involvering og forankring i lokalsamfunnet før tiltaket ble iverksatt.

Vi har sett tilsvarende overstyringer og manglende involvering i økende grad av den sittende regjering de senere årene.

Denne utviklingen er bekymringsfull. Det er viktig for oss å vise at vi står samlet om en kurs hvor vi vil kjempe for å styrke vårt lokaldemokrati og vårt kommunale handlingsrom. Rotevatn og råviltnemdas manglende involvering av de som blir berørt i denne saken, hører ikke hjemme i et demokrati. Det er derfor betimelig og riktig å sende signaler til Regjeringen hvor det blir bedt om en beklagelse for den overstyringen denne saken har medført.

For i bunn og grunn handler ikke denne saken om ulv, heller ikke om hvor ulven blir plassert. Men dette handler om hvordan staten undergraver lokaldemokratiet ved dårlige prosesser og manglende involvering!

Da er det viktig og riktig å reagere. Både ordfører og varaordfører står samlet om å involvere og forankre beslutninger lokalt før både sentrale og lokale tiltak blir iverksatt.

Mer fra: Debatt