Debatt

Åpent brev til kommunens ledelse om åpenhet

Kommunen bes kreve at Bane NOR utarbeider en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse som hensyntar ny kunnskap.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jonathan Parker
Leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM)

Kommunens åpenhet om deres håndtering av koronapandemien har vært forbilledlig. Vi vil også berømme kommunens informasjon til formannskapet tirsdag om kommunens tiltak vedrørende økt omfang av kvikkleireforekomster i Moss. Det er prisverdig at informasjon som kan bidra til å dempe bekymring i Moss etter raset i Gjerdrum, formidles på kommune-TV.

Det er også hyggelig å få bekreftet at innbyggernes sikkerhet er kommunens ansvar og at kommunen har verktøy for å gjøre jobben.

BBM har varslet om risikosituasjonen i Moss og kommunens ansvar siden sommeren 2018, og venter fortsatt på svar. Vi har derfor havnet i en vanskelig situasjon. Skal vi tie om våre bekymringer fordi vi ikke har fått full oversikt over situasjonen? Vi har valgt å kun informere om det vi vet og om det vi ikke vet. Dette har tydeligvis vært nok til å forsterke bekymringene hos befolkningen. Vi foreslår derfor at kommunen praktiserer enda mer offentlighet fra nå av. Kommunaldirektør Torunn Årset fortalte at kommunen sitter med informasjon, men venter på rapporten om forholdene fra Bare NOR før offentliggjøring. Vi mener at det er kommunen som skal sette agendaen i denne saken.

På vegne av BBM fornyes nå våre begjæringer om innsyn i alle geoteknisk rapporter som er mottatt/utarbeidet grunnet bygging av dobbeltsporet etter 2016. Vi viser til kravene i offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven. Ifølge NVE har ikke Bane NOR innlevert noe geoteknisk data etter 2016 og NVEs fakta ark er ikke oppdatert.

Kommunen bes kreve at Bane NOR utarbeider en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse som hensyntar ny kunnskap.

Mer fra: Debatt