Debatt

Barna er utsatt under koronaen

Jeg frykter økt vold mot barn og unge under korona, og de er ekstra utsatt i julen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tage Pettersen (H)
Stortingsrepresentant fra Moss

Koronapandemien har ført til at flere unge blir separert fra sine omsorgs- og tillitspersoner i skole og barnehage. For de barna som opplever vold, mishandling og overgrep i hjemmet, har den siste tiden vært ekstra tøff. Ferie fra skole og barnehage i julen kan være noe mange gruer seg til.

Omfattende smitteverntiltak har vært nødvendig for å redde liv i Norge den siste tiden, men vi må anerkjenne at de samme tiltakene kan ha fått enorme konsekvenser for sårbare barn. Regjeringen og politiet jobber hardt for å ta hånd om disse, men vi trenger også din hjelp som nabo, tante eller venn av familien.

Politiet og Statens Barnehus har sagt at de frykter store mørketall som følge av at mange barn blir isolert fra sine omsorgspersoner. Det bør bekymre oss alle.

Å bedre situasjonen til sårbare barn og unge som følge av pandemien, har vært en viktig prioritering for regjeringen. I revidert nasjonalbudsjett ga regjeringen 400 millioner til en egen tiltakspakke til denne gruppen. For 2021 styrker vi også innsatsen mot overgrep mot barn på nett, som blir stadig viktigere å forebygge.

Politiet har aldri vært i bedre stand for å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet enn de er nå. Politireformen har sørget for at politiet har over 2.000 flere operative politifolk i hele landet. Det er disse som skal gjøre jobben med å holde oss alle trygge. Barn og unge er høyt oppe på politiets prioriteringsliste. Det er viktig å sende et tydelig signal om at vi skal slå hardt ned på vold og overgrep mot barn, og at det alltid skal prioriteres høyest av all kriminalitetsbekjempelse.

Den beste julegaven du kan gi til et barn du mistenker blir utsatt for vold eller overgrep, er å bry deg og varsle politiet. Du kan redde et barn fra en grusom julefeiring.

Mer fra: Debatt