Debatt

Politisk sprengstoff i Moss kommunestyre

LEDER: Hvis styringsflertallet ikke greier å finne andre kostnadskutt enn det kommunedirektøren har hostet opp, må politikerne være modige nok til å møte "elefanten i rommet"; spørsmålet om økt eiendomsskatt, skriver Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den økonomiske situasjonen i Moss kommune er så alvorlig at den kan sprenge sekspartikoalisjonen som styrer Moss. Hvis partiene ikke finner andre løsninger enn det som er skissert av kommunedirektør Hans Reidar Ness, vil styringskollektivet miste all tillit hos byens befolkning.

Nå er det høyst tvilsomt at hele kuttplanen til kommunedirektøren blir vedtatt. Men Høyres Jørn Wille har rett i at administrasjonens rolle er å synliggjøre hvor det kan kuttes kostnader. Så er det opp til politikerne å velge hva som skal prioriteres, og hvor det eventuelt kan hentes inn friske penger i kommunekassa.

De rødgrønne partiene har som felles grunnlag at det skal være økt grunnbemanning og flere hele stillinger i helsesektoren. De kan ikke godta forslag som går i stikk motsatt retning. Flertallsalliansens politikk er at de som sliter økonomisk ikke skal få en forverret situasjonen, og partiene vil ikke øke forskjellene mellom folk. Da kan de ikke være med på å fjerne ordningen med gratis SFO for lavinntektsfamilier, og fjerning av søskenmoderasjonen. De kan heller ikke være med på å regne barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. Og det er politisk umulig å avvikle Fontenehuset, bare ett år etter at politikerne solte seg i glansen av å gi en ekstrabevilgning til dette lavterskeltilbudet. Dette er hjertebarnet til Moss KrF, som også er en del av flertallskoalisjonen.

Ordfører og varaordfører sier at de er villige til å gå ned i lønn, for å synliggjøre vilje til innsparinger, også på politikerlønninger. Det er bra som symbolpolitikk, men det gir ikke store uttellinger i en økonomi som styrer mot 200 millioner i underskudd.  Det synes også klart at hele administrasjonen er topptung, etter sammenslåingen mellom Rygge og Moss. Prosessen med skape en effektiv organisasjon ble sterkt skadelidende etter at koronapandemien gjorde sitt inntog, men når budsjettet for 2021 skal vedtas, er det nødvendig å legge en god plan for gjennomføre sammenslåingsprosessen.

Hvis styringsflertallet ikke greier å finne andre kostnadskutt enn det kommunedirektøren har hostet opp, må politikerne være modige nok til å møte "elefanten i rommet"; økt eiendomsskatt. Slik Moss Rødt har foreslått.

Styringsflertallet har kort tid på seg til å komme fram til løsninger som kan bedre byens økonomi, uten at det går ut over dem som er svakest stilt. Hvis de ikke greier det, bryter de løftene til velgerne som har stemt dem inn i posisjon. Da utspiller de også sin rolle som styrende partier i Moss.