Debatt

Kunsten til Moss

Moss by er 300 år i år. Det er 300 år siden byen fikk bystatus av Fredrik IV. Dette markeres og feires gjennom hele året. Også kunsten blir storslått feira!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Cecilie Agnalt, komiteleder Kultur i Viken fylkeskommune

Årets temautstilling for Norske Kunsthåndverkere som i 2020 arrangeres av Kunsthåndverkerne i Viken, finner vi på House of Foundation i Moss.

«House og Foundation er i seg selv et vitalt og nyskapende tilskudd til kunstbyen Moss, og er sammen med Punkt Ø og Momentum med på å videreføre Moss sin sterke posisjon som kunstby»

Mendable er årets utstilling, og er en spennende utstilling for vår tid.

16 juryerte kunstnere løfter frem viktige refleksjoner rundt miljøspørsmål i den materialbaserte kunsten.

Bærekraft er mer enn et tegn i tiden! Både institusjoner og individer MÅ TA ansvar for bærekraft. Det at kunstnere tar ansvar, og gjenspeiler det i kunsten er viktig og interessant. Fordi kunsten dekker et mangfold som samfunnet ellers ikke gjør.

Det å utrykke uro, men også håp i det å sette fokus på at vi alle kan bidra blir helt essensielt for å møte fremtiden.
Derfor er tittelen: MENDABLE veldig tiltalende! Det å sette fokus på dette med å reparere.

Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region der balansert og bærekraftig utvikling skal ligge til grunn for våre valg. Det er også derfor FNs bærekraftmål er en del av verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Denne utstillingen er et eksempel på at kunst- og kulturfeltet selv tar initiativ til å forankre og eie bærekraftbegrepet og løfte miljøspørsmål på dagsorden.

Nettopp i møte med den materialbaserte kunsten – hvor vi som mottakere blir utfordret av våre egne assosiasjoner og minner – er det mulighet til å gjøre små dykk i nye erkjennelser. Materialer omformet gjennom manuelt arbeid kan skape kunst som kan gi en dypere forståelse for naturen og for verden rundt oss.

I en overgang, i en tekstur, i en farge, i en søm, på en glatt overflate, i et oppheng, i en sammenkobling, eller kanskje i et stykke tre - så kan vi se noe som hverken tekst, tall eller tale kan fortelle oss. Dette gjør kunsten så viktig og så verdifull!

Viken fylkeskommune har mange rådsområder og er et kompetansested for mange fag. Ved å åpne opp for mange innganger til å diskutere miljø- og bærekraft kan vi jobbe bedre sammen for en bærekraftig fremtid.

Jeg anbefaler alle å besøke utstillingen, bli kjent med de ulike arbeidende, og lese årets kunstkatalog som er skjør, og robust på samme tid. Akkurat som selve utstillingen.

Gratulerer med en viktig utstilling!

LES OGSÅ: Urovekkende, tankevekkende og håpefull utstilling

Mer fra: Debatt