Debatt

Riksvei 19 og dobbeltsporet; et tankekors for statsråden?

DEBATT: Både Riksvei 19 og BBMs dobbeltspor i bergtunnel til Årvoll? spør leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM) i dette leserinnlegget.

Myraalternativet (blå strek) og Rv19 (grønn stiplet strek) fra Moss sentrum til Årvoll.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

DEBATT:

Prosjektleder i Statens vegvesen (SVV) Jyar Dara fortsetter å imponere når det gjelder vilje til å finne den beste løsningen for Rv19. I en kronikk mandag 25 november skriver Jyar Dara følgende om Alternativ 5:

"Fra eksisterende ferjeleie til Årvollkrysset på E6 ........... Fra ferjeleiet, nord for den nye jernbanestasjonen og i tunnel sørøst for Vansjø mot E6. Det er sannsynligvis mye fjell i traséen og dette er det alternativet med lengst tunnel. ........... skårer bra på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og innfrir målene. Lite konflikt med jordbruk, landskaps-, natur- og friluftslivsverdier og beste alternativet for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Ingen konflikt med havnespor og havneareal. Utfordringen er å finne gode, tekniske løsninger i området ved den nye stasjonen og å sikre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende."

Utfordringen er med andre ord den kommende stasjonen på Moss havn! SVVs alternativ 5 er tilnærmet lik veiløsningen som Bedre Byutvikling Moss (BBM) først presenterte i 2018. BBMs hovedmotiv for å presentere Rv19 veitraseen i bergtunnel fra Høienhald til Årvoll var å sikre grunnboringer i området. Disse kunne brukes til å kvalitetssikre Myraalternativet. Dette lykkes vi delvis med og det ble utført grunnboringer rundt Klostergata som viste at Norsk Bane hadde helt rett vedrørende grunnforholdene der.

SVV bekrefter nå at Norsk banes trase fra Klostergata til Årvoll er gjennomførbar for en fire felts vei fordelt på to veitunneler. Vi spør: Hvorfor ikke bruke denne traseen til et dobbeltspor i en bergtunnel som koster en brøkdel av vedtatte dobbeltspor, tilrettelegger for en mye gunstigere stasjonsplassering, og som er kompatibel med planlagte Rv 19 i en bergtunnel fra innfartsveien til kanalen?  Som bonus kan stasjonen på Myra kobles til den fremtidige transportkorridoren gjennom 8-millioner byen mellom København og Oslo som planlegges nå med EU støtte. Slik kan Moss slippe å være endestasjonen for lokaltoget. En reisetid til Oslo på 19 minutter og mulighet for å slippe flyskam og ta tog til mange reisemål i EU står mer i stil med mossingenes ambisjoner!

Vi konkluderer: Norsk banes trase (Myraalternativet) er tilnærmet lik BaneNORs fra Sandbukta til Circle K og fra Klostergata og videre til Årvoll er den tilnærmet lik SVVs alternativ 5. Grunnboringer mellom Circle K og Klostergata viser at dette området er som forutsatt av Norsk Bane og støtter BBMs Myraalternativ. En stasjon på Myra kan frigjøre dagens havn i Moss fra både jernbaneskinner, containere og Rv19.

La solsiden leve!  Støtt BBMs rettssak for å oppheve områdereguleringen, vrak vedtatt dobbeltspor og sats på ferdigstillelse av både Myraalternativet og vedtatt Rv19 innen 2028!

Jonathan Parker
Leder Bedre Byutvikling Moss