Debatt

Nei til rasering av Ryggelandskapet!

Vi aksepterer ikke at Rygges arv skal ofres for at trafikk skal flyttes fra et dårlig sted til et enda dårligere sted.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Karine Westerveld, Rygge

For få dager siden satt vi i gang underskriftskampanjen: «Nei til rasering av Ryggelandskapet». Og mer konkret vil det si et nei til fergeleie på Feste eller Revlingen og nei til åpne RV19-løsning gjennom det gamle jernbanesporet sørover via Feste, Dyre, Carlberg og Dilling. På denne måten kan innbyggerne i Rygge og Moss vise sitt viktige engasjement og si et rungende nei til rasering av Festelandet og Rygges herregårdslandskap! Bare på få dager har vi fått mange navn på listen. Og det legges stadig til nye medlemmer av FB-gruppa vår: «Nei til fergeleie på Feste». Vi vet at innbyggerengasjement kan utgjør en viktig forskjell!

I disse dager finpusses forslaget til løsning på Riksvei 19. Dessverre ligger de foreløpige forslagene om et nytt fergeleie på Feste/Revlingen, og enda verre, en ny Riksvei 19 tvers gjennom det som kanskje er Rygges aller mest verdsatte områder.

For å spare penger kan dette bli lagt som en åpen vei (ikke tunnel). Dette må ikke gå videre i prosessen!

Allerede i slutten av november kommer innstillingen, og vi har liten tid på oss til å fortelle både Vegvesenet og våre politikere at vi ikke aksepterer at Rygges arv skal ofres for at trafikk skal flyttes fra et dårlig sted til et enda dårligere sted. Se for deg tungtransport til havna langs det gamle jernbanesporet i vannkanten, se for deg en firefelts motorvei med dundrende trafikk gjennom Dyreskogen og Carlberg, se for deg containeroppstilling på Revlingen….dette er realiteten i flere av forslagene!

Vi håper også at mange foreninger, organisasjoner og personer fra ulike hold sender inn innspill til Statens Vegvesen så snart som mulig. Det er så mange risikomomenter ved å legge en slik vei gjennom Rygge. Alt fra kulturminner, kulturlandskap og naturvernområder, jordvern og matjord, fugledød, utrydningstruede arter. For å ikke snakke om den store nytteverdien dette området betyr for innbyggerne med tanke på rekreasjon og friluftsliv.

Bestillingen fra lokalpolitikerne er klar: En tunnel helt frem til E6.

Åpne veitraseer gjennom Rygges Herregårdslandskap er uaktuelt. Det samme er fergeleie på Feste og Revlingen.

Mer fra: Debatt