Debatt

Rygge kan havne i bakevja

Dagens lederartikkel tar for seg forholdet mellom Moss og Rygge i valgkampen.

Ordfører Hanne Tollerud, Moss og ordfører Inger-Lise Skartlien, Rygge.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Førstekandidat for Moss KrF, Finn A. Jensen, konstaterer at valgkampen i Nye Moss i hovedsak dreier seg om spesifikke mossespørsmål. I særdeleshet om samferdsel; tog, riksvei 19 og havna. Jensen er medlem av Rygge kommunestyre, og er redd for at tjenestetilbudene i Nye Moss vil bli dårligere enn det Ryggeinnbyggerne er vant til. Han ønsker derfor å løfte fram andre saker. Som blant annet forholdene i skolene, styrking av barnevernet, et bedre ytre miljø og sikre et enda bedre demenstilbud for å møte den forventede eldrebølgen. Han er redd for at Ryggebefolkningen, og politikerne som kommer fra Rygge, havner i en bakevje på grunn den sterke oppmerksomheten på «gamle» Moss.

Høyres Else Margrethe Halvorsen tar opp den samme problematikken i et leserbrev. «I den offentlige debatten i forbindelse med valgkampen, har det vært lite fokusert på periferiene i Moss, selv om det er der folk bor. ... Noen syns kanskje at det er i overkant mye fokus på sentrum og hva som har skjedd og ikke skjedd i tidligere perioder», skriver hun.

Flere andre politikere har uttrykt det samme. Senterpartiet forsøker å få mer oppmerksom på at Moss nå blir en stor landbrukskommune. Nye Moss må forberede seg på å forvalte flere kulturminner, slik som Rygge kirke. Verken landbruk eller kulturminner har stått høyt på dagsorden blant partiene i «gamle» Moss.

Det er påfallende at mange av de viktige spørsmålene som angår innbyggernes hverdag blir neglisjert i valgkampen, til fordel for store utbyggingssaker, som for en stor del styres av statlige organer. Mediene (inkludert Dagsavisen Moss Dagblad) har selvfølgelig også et ansvar for hvilke saker som blir prioritert i det offentlige rom. Men i en sammenslåingsprosess er det viktig at de politiske partiene løfter blikket, og ser at det er to likeverdige kommuner som skal bli til én. Da må ikke den minste kommunen bli liggende i en bakevje.

Mer fra: Debatt