Debatt

Takk til Naturvernforbundet

Det hviler et tungt ansvar på vår evne til å forvalte ressursene på Jeløy og i Mosseskogen for evig tid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Benedicte Lund, 1. kandidat for MDG Moss og Rygge

Takk til Naturvernforbundet for at de klarte å samle Høyre, Ap, NK, SV, R, MDG og V til møte om behovet for å verne Nordre Jeløy og Mosseskogen.

På ByLab onsdag 20.august erklærte alle partienes representanter at vi var for mye sterkere vern enn i dag. Det lover godt for å få det til!

Naturvernforbundet er en viktig ressurs i å påpeke hvilke typer vern som er best for å ivareta artsmangfold, natur og rekreasjonsverdi i et langsiktig perspektiv.

Både Jeløy og Mosseskogen er unike i sin artsrikdom. Det er en rekke rødlistearter her i våre skoger, og mange av dem finnes bare her. Da hviler et tungt ansvar på vår evne til å forvalte ressursene for evig tid. Husk FN-rapporten som sier at ved siden av et varmere klima er den pågående utryddelsen av arter vår tids største utfordring.

Oslo har sin Markalov. Søndre Jeløy har sitt landskapsvernområde og vi har fler naturreservat. MDG vil ha et strengest mulig vern mot utbygging, slik at disse områdene forblir de grønne lungene både vi i Moss og verden trenger. Vi ønsker oss «Bymark», et vern i lovs form.

Dette blir del av vårt innspill til ny kommuneplan nå i høst, og vil også være del av eventuelle forhandlinger om politikk som må settes i gang i den kommende perioden. Så om vi blir med i et nytt styringsflertall vil dette være en av våre viktigste saker å kjempe for, akkurat som det står i programmet vårt at vi skal.