Debatt

Utnytt seniorenes erfaringer til noe positivt

Noen ser på den voksende delen av befolkningen, eldrebølgen, som en tsunami av problemer som vil velte inn over oss.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ola Kr. Rusaanes
pensjonist og selvstendig næringsdrivende
3. kandidat for Råde KrF

Seniorene er rike på livs- og arbeidserfaringer og er en stor ressurs for samfunnet. Eldre skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. Det gir livskvalitet å få være en aktiv samfunnsborger. Kommende eldre-generasjoner vil trolig være friskere, ha høyere utdannelse og bedre økonomi enn noen tidligere generasjoner. Eldre må få lov å være bidragsytere i familie- og samfunnslivet.

Tall fra SSB viser at befolkningen i Norge eldre enn 67 år er i underkant av 15 prosent. Tallet for Østfold er 16,6 prosent. I Råde er hele 18,2 prosent av befolkningen over denne grensen.

SSB forteller at tallet på fødte i Norge for 2018 var historisk lavt, levealderen er historisk høy og innvandringen på vei nedover. Samlet sett gir dette en sterkere aldring enn den vi har sett det siste tiåret.

Noen ser på den voksende delen av befolkningen, eldrebølgen, som en tsunami av problemer som vil velte inn over oss. Det kan bety betydelige utfordringer for kommunene i årene som kommer.

Det positive kan være at denne aldersgruppen har lang livserfaring og kompetanse som kan og bør brukes til å løse noen av kommunenes utfordringer. Smart seniorpolitikk er å legge til rette for å utnytte kraften i eldrebølgen til noe positivt. Det må skapes et eldrebølge-kraftverk! Det vil si å kanalisere kompetansen og ressursene hos seniorene inn mot samfunnsområder hvor det trengs en ekstra innsats.

MENINGER: Ung eller gammel - kan jeg velge i Nye Moss, Våler og Råde kommune?

I 2018 kom Stortingsmelding «Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre». Den utfordrer kommunene til å ta i bruk et vidt register av tiltak i sin seniorpolitikk. Noen av de foreslåtte tiltakene tar også på alvor at de eldre er folk med lang livserfaring og kompetanse som kan og bør brukes til å løse noen av samfunnets utfordringer.

Råde har mye å hente på en slik mobilisering. De bør gå foran og vise vei for nabokommunene. Det må bli en av hovedsakene når kommunestyret i kommende periode skal gå inn i eldrereformens fase 2 – kartlegging og planlegging – og fase 3 – implementering og gjennomføring.

Et eksempel på et godt tiltak som har vært etablert i Råde siden 2004 er Eldrebølgen i Råde.  Det er også flere andre tiltak i bygda hvor eldre bidrar, men det jeg tror det en mer ledig kapasitet å hente i Rådes befolkning. Det blir spennende å se hva Råde ellers kan komme opp med av gode tiltak.

Jeg ønsker å bidra. Derfor stiller jeg til valg i Råde. Jeg er frivillig i ulike sammenhenger i bygda vår. Mitt motto er "aktiv hele livet!"

Mer fra: Debatt