Debatt

Vi trenger en god sykkelkultur

De fleste er enige om at økt bruk av sykkel er et viktig virkemiddel for å redusere belastningene med biltrafikken, men hvordan skal vi best komme dit?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Arno Rasmussen, kommunestyrekandidat for Moss Høyre

Mange steder i kommunen er det allerede etablert en infrastruktur som ikke er tilrettelagt for trygg og god bruk av sykkel. Syklistene havner på mange måter mellom to stoler. De er lite velkomne blant fotgjengerne på gang- og sykkelveier - forståelig nok når man ser på forskjellene i fart og sårbarhet mellom de to brukergruppene.

Og syklistene er heller ikke velkomne i veibanen, selv om de har samme rett til å benytte veien som bilistene. Også her er det for store ulikheter mellom brukergruppene til at det blir god sambruk av veibanen.

Det heter at har du først lært å sykle, så glemmer du det aldri, men det er stor forskjell på å kunne holde balansen på en sykkel og det å være en god syklist i samspill med andre veifarende.

Dersom vi skal lykkes i våre ambisiøse sykkelmål må vi bygge opp en god sykkelkultur! Et godt sted å begynne er å bygge sykkelveier til og fra skolene. Med gode og trygge skoleveier, laget for sykling, kan engstelige foreldre slippe å bidra til økt bilbruk for å frakte barna til og fra skole. Samtidig venner barna seg til å bruke sykkelen som et naturlig framkomstmiddel. Det er et godt utgangspunkt for en god sykkelkultur!

Det hadde også vært ønskelig at foreldre ikke ga etter for motebetonte jippoer som å la barna bruke sparkesykler på skoleveien. Sparkesykler er morsomme leketøy, men har ingenting i trafikken å gjøre. NTB melder at i juli ble nær 5 personer per døgn skadet på elsparkesykkel i Oslo. Tilsammen er nesten 340 personer skadet i slike ulykker fra 1. april til 31. juli, 21 av dem alvorlig. Bruk heller pengene på en god, vanlig sykkel til barna. Den har et langt større bruksområde, er mye tryggere og har vesentlig lengre levetid. I tillegg er det et aktivt bidrag til å bygge en god sykkelkultur!

Politikernes ansvar i denne sammenheng er først og fremst å legge til rette for sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk. Dette er helt nødvendig for at sykkel bli et foretrukket transportmiddel. Syklistene er ikke bare ute for å lufte seg og nyte omgivelsene. De har som regel et ærend å utføre og ønsker å komme trygt og fort fram til bestemmelsesstedet. Dette må infrastrukturen for sykkel legges til rette for!

Noen har også for lang reisevei til bare å bruke sykkel. Da er kombinasjonen sykkel/kollektivtransport et godt og miljøvennlig alternativ. Men for at syklistene trygt skal kunne sette fra seg sine kostbare sykler må det tilrettelegges for trygge oppstillingsplasser/sykkelhoteller på viktige kollektivknutepunkter.

Dessverre er trang økonomi ofte en flaskehals når politikerne skal velge sykkelløsninger, men hvis man løfter blikket fra rene bedriftsøkonomiske betraktninger og tar de store gevinstene for miljø, klima og folkehelse med i kalkylene, så må man spørre seg om man har råd til å la være å velge de beste løsningene!

Moss Høyre ønsker gode sykkelløsninger i kommunen uten at de struper nødvendig annen trafikk. Moss Høyre vil bygge ut gang- og sykkelveier som gir sammenhengende og effektive løsninger, og prioritere løsninger som skiller gående og syklende.

Høyre vil prioritere gang- og sykkelbro over kanalen og åpne for reklamefinansiert bysykkelordning. Høyre vil kreve gang- og sykkelvei mellom Dilling og Feste og tilrettelegge for sykkelhotell ved kollektivknutepunkter.

Med en god infrastruktur på plass er grunnlaget lagt for at vi i fellesskap kan bygge opp en god sykkelkultur og dermed også nå viktige mål for bedre miljø og helse!

Mer fra: Debatt