Debatt

Ung eller gammel - kan jeg velge i Nye Moss, Våler og Råde kommune?

Innbyggere med behov for omfattende avlastning eller helsetjenester skal slippe å måtte sloss mot et system for å få det tilbudet de har behov for eller ønsker, skriver Ingjerd Schou (H).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre

Jeg ble inspirert til å sette noe på trykk da jeg hadde lest hva Forbrukerrådet sa om Fritt brukervalg. At du kan velge og at du har noe å velge blant, eller at pårørende hjelper deg med det valget? For meg handler dette om grunnleggende verdier som vi ofte tar for gitt når vi er som mest oppegående og klarer oss selv! Det er kommunen som har ansvaret for at tjenestene tilbys, men kan med definerte krav slippe flere til i utførelsen. Offentlige som idelle og private!

Forbrukerrådet sier: Mens noen kommuner er flinke til å informere og tilrettelegge overfor brukerne, er det i andre kommuner svært vanskelig å finne informasjon om ordningen, og hvordan man skal gå frem for å bytte tilbyder. Her har de dårlige kommunene mye å lære av de gode, sier fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Og de forsetter med å slå fast at stadig flere kommuner tilbyr fritt brukervalg av hjemmetjenester. Fritt brukervalg innebærer at eldre og syke kan velge mellom kommunale og kommersielle tilbydere av hjemmetjenester. 21 kommuner i Norge tilbyr i dag fritt brukervalg av hjemmetjenester. Noen av disse tilbyr også fritt brukervalg innen hjemmesykepleien.

At vi som innbyggere skal kunne velge selv både hvem vi selv ønsker hjelp fra og hvem våre barn skal få hjelp fra den dagen vi har behov for omfattende hjelp, er viktig for meg og grunnleggende for Høyre når vi utformer vår politikk.

Høyre ønsker å skape pasientens helsevesen, og mener at også syke og eldre skal ha rett på et mangfold å velge mellom. Høyre og regjering mener at fritt brukervalg er et viktig prinsipp. I Sundvollenerklæringen står følgende:

«For å sikre innbyggerne gode tjenester vil regjeringen utarbeide et rammeverk kommunene kan benytte ved innføring av fritt brukervalg».

Videre sier samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre at «samarbeidspartiene vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientens helsetjenester med høy kvalitet til rett tid, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet». Denne verdien gjelder også for våre partier i kommunene.

Pengene skal følge brukeren/pasienten. Hva betyr det da hvem som utfører hjelpen bare brukeren og pårørende er fornøyde? Det er for meg valgfrihet. Jeg mener ikke at kommunen ikke har gode tjenester, men mer konkurranse mener jeg vil kunne være positivt for tjenestene innbyggerne i Østfolds kommuner får.

De av våre innbyggere som har behov for omfattende avlastning eller helsetjenester skal slippe å måtte sloss mot et system for å få det tilbudet de har behov for eller ønsker. Da er det ikke viktig for meg om det er kommunen eller en ønsket privat aktør som utfører dette.

Jeg er glad for at flere kommuner nå innfører fritt brukervalg innen veiledningstjenester. Vi må arbeide videre med innføring av fritt brukervalg i flere omsorgstjenester slik at det blir en reel valgfrihet.