Debatt

Vi trenger et omsorgsforlik

DEBATT: "Når det nye kommunestyret er på plass etter valget i høst, håper jeg at også GPS-teknologi blir satt på dagsordenen. GPS bør, etter min mening, være tilgjengelig for alle med demens som en helsetjeneste fra kommunen", skriver Carl S. Solberg (H) i dette debattinlegget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det blir flere rullatorer enn barnevogner i nye Moss kommune fremover. Derfor må helse og omsorg bli én av hovedoppgavene for de folkevalgte.

Alle er enige om at sunn, aktiv aldring er viktig for at pensjonister kan klare seg selv lengst mulig i egen bolig. Men hjemmehjelp og velferdsteknologi kan ikke alene redde omsorgsbehovet, 12 prosent av landets innbyggere over 60 år er syke pleietrengende.  Derfor må planlegging av sykehjemsplasser være en prioritert del av eldreomsorgen.

Når det nye kommunestyret er på plass etter valget i høst, håper jeg at også GPS-teknologi blir satt på dagsordenen. GPS bør, etter min mening, være tilgjengelig for alle med demens som en helsetjeneste fra kommunen. Dette hjelpemidlet betyr frihet og trygghet for gamle syke og deres pårørende og kan være forskjellen på liv og død.

Et frimodig ønske er å oppnå et tverrpolitisk  ”omsorgsforlik”, slik Stortinget banket igjennom reformen med barnehageforliket. Norske kommuner har  behov for 30.000 omsorgsplasser innen 2030, hevder professor emeritus Jan Grund  på vegne av Omsorgsutvalget. Denne jobben kan ikke løses av det offentlige alene. Morgendagens omsorgsutfordringer løses best gjennom en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører, mener utvalget.

Noe av det samme sier Moss Høyre i sitt program: "Vi vil legge til rette for at eldre i størst mulig grad skal få bestemme over eget liv og bosituasjon, og hvem som utfører de tjenestene de trenger. Fritt brukervalg i hjemmetjenesten er et eksempel på dette".

Salige er de unge, for de skal arve kommunens gjeld. Og da er det å håpe at nye Moss får økonomisk evne og mulighet til å gjennomføre de mange viktige innspill vi har fått gjennom stortingsmeldingen ”Leve hele livet”.

Carl S. Solberg
Kandidat for Høyre til kommunevalget 2019

Mer fra: Debatt