De tre åpne barnehagene i Moss opprettholdes

De seks partiene som har styringen med Moss kommune skal legge fram sitt budsjettforslag på onsdag 25. november. Men allerede nå er det klart de ønsker å sette en sosialt fotavtrykk på budsjettet. De har nå bestemt seg for å opprettholde de åpne barnehagene i Moss.

I tillegg til at Fontenehuset får 2,2 millioner kroner for neste års drift og Ramberg barnehage blir opprettholdt, så er det nå også klart at de tre åpne barnehagene på Åvangen, Øreåsen og Storgata skal opprettholdes i 2021. Dette er barnehagetilbud for barn fra 0-6 år sammen med en voksen omsorgsperson. Det er ingen påmelding eller betaling og besøkende kan være i barnehagen så lenge de ønsker innenfor åpningstiden. Personalet legger til rette for lek og aktiviteter. Kommunedirektør Hans Reidar Ness har foreslått å kutte støtten til de åpne barnehagene, men det vil ikke posisjonspartiene være med på.
- De åpne barnehagene er viktige kontaktpunkter for mange. Vi har gått til valg på holde en sosial profil, og det ønsker vi å gjennomføre, sier Benedicte Lund (MDG).

Fortsatt søskenmoderasjon

Eirik Tveiten (Rødt) sier at han er glad for at de seks styringspartiene er blitt enige om å beholde søskenmoderasjonen på SFO, og opprettholde tilbudet om gratis SFO for dem som har mindre enn 3G i inntekt.  (3G =  304.000 kroner).
- Det er heldigvis et stort engasjement om både barnehage-, skolepolitikk og sosiale institusjoner som betyr mye for mange enkeltpersoner. Som politikere skal vi være ombudsmenn og -kvinner for innbyggerne, og det er klart at vi blir påvirket av protester og saklige argumenter. De mange innspillene vi får, er  nødvendige og viktige deler av lokaldemokratiet, sier Tveiten.

Gjenomgang av skolestrtukturen

Shakeel Rehman forteller at posisjonen vil sette av en million kroner for å gjennomgå skolestrukturen i Moss.
Etter sammenslåingen mellom Rygge og Moss, har byen endret karakter. Nå er vi også en betydelig landkommune. I en slik sammenheng er det viktig å se på alle skolene, og gjøre en vurdering av hvor det kan effektiviseres. Det bør ikke være nødvendig å legge ned skoler for å spare penger. Vi må også se etter andre alternativer. Derfor setter vi av penger til å gjennomgå helheten i skolestrukturen, sier Rehman.
De politiske gruppelederne vil ikke fortelle hvor de henter inndekning til sine vedtak.
- Vi skal legge fram hele vårt budsjettforslag onsdag 25. november. Da vil vi også presentere forslag til inndekning, sier Shakeel Rehman.