Brann i omsorgsboliger på Fjellom

Alle beboerne ble evakuert da det begynte å brenne i omorgsboligene på Fjellom, nær Øreåshallen, fredag morgen. En beboer ble sendt til Kalnes for sjekk av røykskader. Politiet opplyser at vedkommende "fremstår uskadet".

Det var ved 06.30-tiden fredag morgen at politiet meldte om en omfattende brann i omsorgsboligene på Fjellom. Innsatsleder Rolf Lundstrøm i Politidistrikt Øst forteller at to leiligheter er totalskadd, og to er blitt ubebolige på grunn av røyk- og vannskader.
En ansatt, som var på jobb da brannen brøt ut, ble sendt til Kalnes sykehus for sjekk av røykskader. Vedkommende ble raskt skrevet ut, og får nødvendig oppfølging av kommunen. Ellers er ingen personer blitt skadd i brannen.

Automatisk brannvarsler

Innsatsleder Roy Kristiansen ved Moss Brannstasjon forteller at de ble varslet av en automatisk brannvarsler, og allerede var på vei til Fjellom da meldingen om brannen ble bekreftet i en telefonsamtale.
– De to leilighetene som ble totalskadd, hørte sammen som én brannenhet. Mellom disse to og resten av boligene var det en brannvegg. Det var en kombinasjon av brannveggen og den raske utrykningen som førte til at brannen ikke fikk spredd seg videre, sier Roy Kristiansen.  Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Godt ivaretatt

Kommunalsjef for helse og mestring, Eli Thomassen i Moss kommune, forteller at det er ti leiligheter i Fjellom Bo- og Omsorgsboliger. Det er også ti beboere. To av dem var ikke hjemme da brannen brøt ut.
- Det blir nå gjort en grundigere vurdering av samtlige boliger, for å finne ut om noen av dem er uskadd.  Alle beboerne ble umiddelbart godt ivaretatt, og har det etter forholdene bra. De samlet seg, og fikk frokost, medisiner og omsorg.   Nå jobber vi med å skaffe dem erstatningsleiligheter. Pårørende til beboerne er informert om situasjonen.
Vi har satt i gang et arbeid for å kartlegge ledige, kommunale boliger, sier Eli Thomassen.
Kommunens krisestab ble satt i beredskap så fort meldingen om brannen ble mottatt.
– Det viktigste nå er å sørge for at alle beboere og ansatte blir tatt godt vare på. Vi er veldig lettet over at brannen ble slukket så pass raskt og vi skal gjøre vårt beste for å ivareta de berørte i tiden som kommer, sier  kommunalsjef Eli Thomassen.