- Barnetrygden må ikke bli en byrde for dem som trenger sosialhjelp

- Samarbeidsplattformen vår er tuftet på gode klimaløsninger og sosial rettferdighet. Det ble derfor tidlig klart at vi måtte finne en løsning på blant annet barnetrygdspørsmålet, sier Øivind Tandberg-Hanssen (SV). Han kommenterer arbeidet med kommunebudsjettet for 2021.

Løsningen er at Moss kommune ikke kommer til å regne barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. Flere av partiene i styringsflertallet har lenge kjempet for at barnetrygden ikke må bli en påplussing i inntekten for dem som mottar sosialstøtte. Øivind Tandberg-Hanssen understreker at det fortsatt er stor barnefattigdom i Moss, og at kommunestyret ikke skal legge stein til byrden for dem som er avhengig av sosialhjelp.

Harde dragkamper

Finn A. Jensen (KrF) forteller at det har vært harde dragkamper i budsjettforhandlingene, men at samtlige partier har hatt det sosiale aspektet som utgangspunkt. Foreløpig er det klart at Fontenehuset får fortsette sin drift, barnetrygden blir ikke regnet inn i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosial hjelp, og det ikke blir aktuelt å avvikle tilbudet «Aktiv på dagtid». Dette er et treningstilbud til dem som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
- Vi står overfor store økonomiske utfordringer i Moss, men det fratar oss ikke for et sosialt ansvar. Vi skal være en stemme for dem som ikke har ressurser til å stå høylytt fram, og det er en sann glede å drive med politisk arbeid når vi greier å komme til enighet i spørsmål som betyr mye for mange enkeltmennesker, sier Jensen. Benedicte Lund (MDG) er enig, og sier at budsjettet må få en soleklar sosial profil.

- Se på konsekvensene

Annette Lindahl Raakil (Sp) påpeker at styringsalliansen går imot kommunedirektørens kuttforslag på flere poster, og hun mener at administrasjonen også må regne på konsekvensene av de forslagene som legges fram.
- Hvis for eksempel Fontenehuset legges ned for å spare 2,2 millioner kroner, er vi også nødt til å vurdere hva som skjer med alle dem som er aktive brukere av stedet. Hvis de ikke blir tilbakeført til skolegang eller arbeid, vil de samfunnsmessige kostnadene raskt bli langt høyere enn 2,2 millioner, hevder hun.  

Budsjettprosessen

Shakeel Rehman (Ap) forteller at de seks styrende partiene ennå ikke er helt i mål i budsjettforhandlingene, men at de regner med å ha et budsjettforslag klart i løpet av uke 48. Kommunebudsjettet for 2021 skal vedtas i Moss kommunestyre torsdag 17. desember.