Avgiftslettelser for privatdrevne flyplasser; vil også gjelde ved gjenåpning på Rygge

Torp Sandefjord lufthavn slipper nå å betale avgift for innflygningstjenester. Dette vil også gjelde for flyplassen på Rygge, hvis den blir gjenåpnet, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

– Dette er bra for Rygge, og er vel en liten julegave til oss som jobber med å gjenåpne flyplassen, sier Espen Ettre. Han er talsperson for Rygge Sivile Lufthavn (RSL). Espen Ettre  forteller at  de har kjempet for å bli kvitt innflygingsavgiften, og er glad for at den nå fjernes.

– Inspirerende

– Dette gir oss inspirasjon til å fortsette arbeidet med å gjenåpne en flyplass på Rygge, sier Espen Ettre. Han forteller at det nylig var styremøte i selskapet, og at RSL fortsatt jobber opp mot konkrete flyselskap. Det er et mål å kunne åpne flyplassen igjen fra sommeren 2021.
Det er Samferdselsdepartementet som nå har bestemt at Torp Sandefjord lufthavn ikke lenger skal betale innflygingsavgiften. Meldingen kom samtidig med at flyselskapet Norwegian slapp nyheten om at de fortsatt vil fly fra Torp til tre reisemål i Spania. Innflygningsavgiften har kostet Torp rundt 15 millioner kroner i året.

Snublestein

Tidligere leder for Moss lufthavn Rygge, Pål Tandberg, kalte innflygningsavgiften for en snublestein, som myndighetene la i veien for å hindre en lønnsom drift av flyplassen i Rygge. I 2014 påla Avinor en innflygingsavgift på 15 millioner kroner for flyplassene på Torp og Rygge. I tillegg betalte begge flyplassene en tårnavgift, som for Rygge beløp seg til 34 millioner kroner i  2014.
– Når innflygingsavgiften nå forsvinner, vil dette være en god håndsrekning til de nåværende eierne av Rygge flyplass, mener Tage Pettersen.

Forutsigbare rammevilkår

– Vi har kjempet mot denne avgiften i mange år, og fikk medhold i to rettsrunder for noen år siden. At regjeringen nå har kommet til at vi ikke skal betale denne avgiften betyr forferdelig mye for oss. Det er viktig at vi kjenner til rammevilkårene før vi går i gang med store prosjekter, som for eksempel rullebaneutbyggingen, sier administrerende direktør på Torp Sandefjord lufthavn, Gisle Skansen til Sandefjords Blad.
- Denne saken ble avgjort i domstolen for en del år tilbake. Vi forholder oss til den rettskraftige dommen som foreligger i saken, er den nøkterne kommentaren fra kommunikasjonssjef Erik Lødding i Avinor.

Fortsatt taxfree

– Politisk er vi opptatt av å legge til rette gjennom riktige reguleringer og forutsigbare rammevilkår. Derfor er fortsatt taxfreedrift og reduksjon av luftfartsavgiftene viktige for regjeringspartiene.
 Regjeringen følger nå opp Granavold-plattformens ambisjon om å restrukturere luftfartsavgiftene. Dette vil bidra til bedre rammevilkår, som igjen vil kunne lette oppstarten på flyplassen i Moss sier Ingjerd Schou, Østfold Høyre.
En gjenåpning av flyplassen på Rygge er viktig for flere av stortingsrepresentantene fra Østfold, og Erlend Wiborg (Frp) er opptatt av bedre rammebetingelser for å sette opp innenlandsruter.
– Regjeringen sørger nå for at det blir billigere å sette opp mindre fly ved at det trekkes fra seks tonn ved beregningen av den vektbaserte startavgiften. Dette vil kunne gjøre det mer attraktivt å sette opp innlandsruter fra Moss lufthavn Rygge, mener Erlend Wiborg.