Arbeidsledigheten stiger i Østfold

I september er det registrert 4.372 helt ledige østfoldinger, som utgjør tre prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 412 helt ledige fra september i fjor.

– Færre deltakere på arbeidsmarkedstiltak i september i år bidro til noen flere ledige. I tillegg har tilgangen på nye registrerte arbeidsledige vært større hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor. Både kort- og langtidsledigheten har økt fra september 2018 til september 2019, men størst økning er det blant dem som har vært arbeidsledige i seks måneder eller mer, sier Steinar Hansen, direktør i Nav Øst-Viken i en pressemelding fra Nav.

Sarpsborg og Halden "topper"

Blant de største kommunene i Østfold er ledigheten i Askim og Halden på henholdsvis 3,1 og 3,4 prosent, Sarpsborg på 3,4 prosent, Fredrikstad og Moss på henholdsvis på 3,2 og 3,3 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent og Rygge på 2,4 prosent.

Det er lyst ut 4.832 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i september. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 938 stillinger, og butikk- og salgsarbeid med 484 ledige stillinger, ifølge Nav.

Vanskelig jobbmarked

Det er lyst ut flere stillinger hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. I september ble det lyst ut 4.832 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 431 stillinger, ingeniør og IKT-fag med 640 ledige stillinger og butikk- og salgsarbeid med 639 ledige stillinger. Det søkes særlig etter folk innen butikkarbeid, omsorgs- og pleiemedarbeidere og sykepleiere og jordmødre.

– Dette er yrker det kan være vanskelig å finne kvalifiserte søkere til. I Navs bedriftsundersøkelse melder markedet at det er et sprik mellom tilbudet på arbeidskraft med ønsket kompetanse og virksomhetenes arbeidskraftsbehov, forklarer Nav-direktøren.