Arbeidsledigheten i Østfold øker

I juli er det registrert 4.606 helt ledige østfoldinger, 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 274 helt ledige fra juli i fjor, da ledigheten var på 3,0 prosent.

Det opplyser Nav i en pressemelding fredag.

– Østfold har hittil i 2019 hatt et høyere ledighetsnivå sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, noe som også var forventet i vår ledighetsprognose. Det er også vanlig at flere melder seg arbeidsledig i sommermånedene enn ellers i året, for eksempel etter avsluttet skole, utdanning eller arbeidsoppdrag, sier fungerende direktør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.

Unge ledige

Det er 1.253 helt ledige under 30 år i juli i Østfold, 3,8 prosent av arbeidsstyrken, nesten uendret fra juli 2018.

245 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i juli i år, en økning med 9 tiltaksdeltakere fra juli 2018. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1.498 personer. Bruttoledigheten økte med 15 arbeidsledige (1 prosent), fra juli 2018 til 2019.

Jevnt blant kommunene

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10.000 innbyggere, er ledigheten størst i Askim (3,6 prosent).

Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Eidsberg hadde alle en ledighet på 3,5 prosent i juli.

Blant de største kommunene skilte Rygge seg positivt ut, med sine 2,7 prosent helt ledige.