Ansatt i Moss kommune satt i karantene etter mistanke om koronasmitte

Alle virksomheter i Moss kommune er nå bedt om å planlegge for et eventuelt større sykdomsfrafall.

Mandag melder kommunen at en av deres ansatte fra helse- og omsorgstjenesten er satt i karantene på grunn av kontakt med en mulig smittet person.

Karantenen er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense smitte.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i et område med utbredt smitte av koronavirus skal nemlig være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.  

Øvrige ansatte i Moss kommune, som har vært i områder med vedvarende spredning i løpet av de siste 14 dager, eller som har husstandsmedlemmer som er mistenkte tilfeller, skal kontakte kommuneoverlege på telefon for en individuell vurdering.

Så langt venter kommunen på prøvesvar fra ni personer som er testet for viruset.

Kommunen opplyser at alle deres virksomheter er bedt om å planlegge for et eventuelt større sykdomsfrafall.

Tidligere ble det kjent at mosseregionens legevakt, som dekker innbyggere i Moss, Råde, Våler og Vestby, ble gjort midlertidig døgnåpen som følge av koronaviruset.