5.792 færre arbeidsledige i Viken

Ved slutten av forrige uke var det registrert totalt 41.704 arbeidsledige i Viken fylke. Det er 5.792 færre enn ved forrige måling som ble utført den 19. mai.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 6,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og av de er 44,8 prosent kvinner, og 55,2 prosent menn.

På landsbasis i samme periode var det registrert 171.439 arbeidsledige, en nedgang på 27.148 fra forrige måling.
Alle de arbeidsledige tilsvarer 6,1 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Her ligger altså Viken fylke høyere enn landsgjennomsnittet.

Av alle de nyregistrerte arbeidsledige i Norge fra forrige uke, oppga 2.054 at de er eller kommer til å bli permitterte.
1.054 sier de har mistet jobben, eller at de kommer til å gjøre det.

I tillegg til de helt arbeidsledige er det i Viken registrert 36.122 delvis arbeidsledige, og 2.858 arbeidssøkere på tiltak.
At en arbeidssøker er på tiltak vil si at de deltar på et av Navs tiltaksprogrammer for å komme seg tilbake i jobb.